27. juni i år mottok Plan- og bygningsetaten søknad om å rive to skolepaviljonger på Lambertseter skole. Litt over en uke senere ble søknaden godkjent.

Har tilhørt AKS

11. september 1992 ble første søknad sendt til Oslo kommune om å bygge midlertidige brakker på skoletomten. Den gangen var de avhengig av kapasitet til å ta i mot nye førsteklassinger.

Etter dette ble det satt opp midlertidige paviljonger som de siste årene har blitt brukt av Aktivitetsskolen (AKS) på Lambertseter.

- Det blir gitt rom til AKS i hovedbygget på skolen og de har tilgang til ekstra rom dersom det trengs, sier direktør for prosjektavdelingen i Undervisningsbygg Ketil Asklien.

Kapasitet fordelt på skolene

- Det er ikke er stort prosjekt, men det er gamle bygg som ikke lenger egner seg til undervisning, sier Akslien.

Undervisningsbygg er ikke sikre på om det skal bygges noe nytt etter paviljongene er revet ferdig. Seksjonsleder i Undervisningsbygg, Runar Berget, sier at hvis det blir bygget noe på den plassen vil det være skolerelatert.

- Det er ikke sikkert det er nødvendig å bygge ekstra plass der paviljongene sto, da det blir bygget to nye skoler på Nordstrandsplatået og kapasiteten kommer til å øke med det, sier han.

Dersom det skal bygges noe nytt der paviljongene har stått vil det bli et stykke frem i tid, legger Berget til.

Prosjektansvarlig for bygningsarbeidet, Nicklas Haugen, forteller av arbeidet med å rive paviljongene vil være ferdig om mellom to og tre uker.

Les også:

Gir avlastningstilbud for barn i tegnspråklig miljø.

Mann falt seks meter fra stillas.

Ung mann fra Østensjø følger astronaut-drømmen i USA.

Les mer på noblad.no.