Bytter klosser med låsbar bom

BYTTES UT: Betongklossene er siden 2. februar flyttet flere ganger innover i Vingolfveien, og endte opp her ved Krokkleiva 9. mars. Nå kommer det en låsbar bom her istedenfor. BEGGE Foto: Aina Moberg

BYTTES UT: Betongklossene er siden 2. februar flyttet flere ganger innover i Vingolfveien, og endte opp her ved Krokkleiva 9. mars. Nå kommer det en låsbar bom her istedenfor. BEGGE Foto: Aina Moberg

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Etter ønske fra Brann- og redningsetaten blir det nå satt opp en låsbar bom istedenfor klosser i Vingolfveien.

DEL

NORDSTRAND: Det fortalte Jon Flydal fra Bymiljøetaten i Åpen halvtime under bydelsutvalgets (BU) møte sist torsdag, og er overfor Nordstrands Blad bekreftet av seksjonssjef Bente Flesvig i samme etat.

– Utrykningskjøretøy har hatt problemer med å komme frem i Vingolfveien siden klossene ble plassert ut 2. februar. Derfor installeres det en bom med såkalt «Oslo-nøkkel» der hvor klossene nå står, like ved Krokkleiva. Det betyr at politi, brannvesen og ambulanse raskt kan passere under utrykning, sier Bente Flesvig.

Denne bommen må forøvrig ikke forveksles med den tidsstyrte utgaven i Solveien ved Steinerskolen.

LES OGSÅ: Brannvesenet advarer mot blokkene i Vingolfveien

Ny trafikktelling

Bakgrunnen for Bymiljøetatens informasjon til lokalpoltikerne, er det nylig offentliggjorte resultat av etatens trafikktelling i forbindelse med det ett år lange prøvebomprosjektet i Solveien.

En telling som viser at bommen bare flytter trafikkproblemene til andre småveier i nærområdet.

LES OGSÅ: Bommen flytter bare problemene

– Vi tolker trafikktellingen slik at det er noen små lekkasjer. Status for videre arbeid er at vi ikke har noen planer om endringer bortsett fra den låsbare bommen, sier Jon Flydal.

Han forteller at det blir ny trafikktelling like etter skolestart i august.

– Denne skal danne det endelige grunnlaget for validering av prosjektet. I god tid før februar skal vi sende vår anbefaling til byrådsavdelingen for miljø- og samferdsel, sier Flydal i Bymiljøetaten (BYM).

Behandles i juni

Trafikktellingen kom for sent til å bli satt opp på bydelsutvalgets agenda for møtet 7. mai. Derfor ble det kun en kort orientering til BU-medlemmene.

– Den kommer som egen sak på BU-møtet torsdag 11. juni. Før det blir den behandlet både i arbeidsutvalget 26. mai og i byutvikling,- miljø og samaferdselskomiteen 2. juni, sier BU-leder Arve Edvardsen.

Skuffet BU-leder

Han har forøvrig følgende kommentar til en låsbar bom:

– Det er dessverre nok et eksempel på at BYM velger løsninger som koster minst mulig, selv om BU's forslag om en tids- og retningsstyrt bom i krysset Bekkelagsveien/Solveien (i tillegg til eksisterende bom ved Steinerskolen) ville ha løst mange problemer. Med bom i hver ende av Solveien ville det være unødvendig med andre sperringer, sier Arve Edvardsen.

LES OGSÅ: Lokalpolitikerne ber om nok en Solveienbom

– Jeg er meget skuffet over BYM's håndtering av denne saken. I og med at etaten har vært motstander av dette prøveprosjektet, burde kanskje andre ha planlagt tiltakene, sier Høyre-politikeren.

- Forøvrig er jeg i utgangspunktet skeptisk til å stenge veier, fordi det ofte medfører ulemper for andre. Dette var blant annet bakgrunnen til at bydelsutvalget ikke ønsket å stenge Kåres vei, men i stedet vil etablere et gatetun/en miljøgate som vil redusere gjennomgangstrafikken her, legger han til.

LES OGSÅ: Ønsker ikke å stenge Kåres vei

- Når Solveien-prosjektet er avsluttet, vil det neste bydelsutvalget (som velges samtidig med kommunevalget 14. september, journ. anm.) se på trafikkplanen på nytt, herunder om det kan være andre tiltak som reduserer gjennomgangstrafikken i boligveiene, sier Arve Edvardsen til Nordstrands Blad.

LES FLERE SAKER FRA NORDSTRANDS BLAD HER

Artikkeltags