Krever ny Solveien-bom og fjerning av betongklossene snarest mulig

Møtte motbør: BU-medlem Bjørn Fjellheim, BU-leder Arve Edvardsen og bydelsdirektør Per Morstad (til venstre i bildet) møtte mange sinte motstandere av bom og betongklosser under befaringen i Solveien og Vingolfveien for fire uker siden. Foto:Aina Moberg

Møtte motbør: BU-medlem Bjørn Fjellheim, BU-leder Arve Edvardsen og bydelsdirektør Per Morstad (til venstre i bildet) møtte mange sinte motstandere av bom og betongklosser under befaringen i Solveien og Vingolfveien for fire uker siden. Foto:Aina Moberg

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Bydel Nordstrand ber nå byrådet vurdere fjerning av betongklosser, og i stedet etablere nok en bom for å hindre trafikk gjennom Solveien.

DEL

NORDSTRAND: Det er to måneder siden (2. februar) bommen ved Steinerskolen ble satt i drift for å begrense gjennomgangstrafikken i Solveien mellom klokken 06-09 og 15-17 på hverdager.

Utplasserte betongklosser ved Erling Schiøtz vei/Solveien og Vingolfveien/Nordstrandsveien skulle i tillegg hindre bilistene i å komme inn på Solveien via «bakveier».

Dette skjer likevel, blant annet ved at mange kjører inn fra Ekebergveien ved Bråten og Kastellet, eller ned Nordstrandveien, via bussfeltet på Mosseveien og opp igjen Furubråtveien til Solveien.

Mange bekymringer

Allerede fra dag én har prøveprosjektet «Stengning av Solveien» ført til en rekke bekymringsmeldinger til både Bymiljøetaten og Bydel Nordstrand fra berørte naboer. Dessuten fra foreldre til elever ved skolene i nærheten som frykter den økte trafikken på omkringliggende veier, blant annet Nordstrandveien, Rosendalsveien og Åsdalsveien.

LES OGSÅ: Nå er det endelig, Solveien skal stenges

Brann- og redningsetaten har også motforestilling mot å stenge veier med betongklosser slik at de må kjøre lange omveier under utrykning.

LES OGSÅ: Brannvesenet advarer mot blokkene

Ett BU-medlem inhabil

Med disse punktene som bakgrunn, ble det 3. mars gjenomført befaring med alle berørte parter. Bydelsutvalgets leder, Arve Edvardsen (Høyre), sa at man ikke vil vente på en evaluering av det ettårige prøveprosjektet, men allerede nå, ti måneder før det er ferdig, be byrådet se på mulige endringer. Blant annet en bom i Solveien ved Bekkelagsveien.

LES OGSÅ: Ingen planer om flere bommer

Forslaget ble behandlet i bydelsutvalgets møte torsdag 26. mars, og endte med at 12 av 15 BU-medlemmer stemte ja til å sende brev til samferdselsbyråd Guri Melby. Ett medlem erklærte seg innhabil i saken.

«Ja, vi tok feil»

Ulf Stigen (Frp) og Frode Woldsund (Krf) sa nei til forslaget. De støtter Frp sitt forslag «forsøksprosjektet med bom i Solveien må stanses, og betongsperringene fjernes umiddelbart av hensyn til fremkommelighet for alle nødetatene».

– Før ulike prosjekt startes opp, må det utføres kartlegging av omfanget av ekstern gjennomgangstrafikk på hele Nordstrandsplatået for å sikre at man har nok kunnskap til å velge de rette tiltakene for å begrense gjennomgangstrafikk i hele bydelen, sier Ulf Stigen.

– Det er uheldig med nok en bom. Det flytter bare trafikken til andre områder. Det er en enorm trafikkøkning i Rosendalsveien og Åsdalsveien. Tidspunktet for stengning av Solveien var feil, og vi bør kunne si «ja, vi tok feil»! Jeg stiller meg spørsmålet: hvorfor verne om Solveien og ingen andre veier, sier Frode Woldsund.

Arve Edvardsen sier det ikke bare er kritikk som er kommet i forbindelse med prosjektet.

– Jeg har fått mange positive henvendelser fra foreldre som er glade for en tryggere skolevei for barna sine i Solveien.

LES OGSÅ: Tidsstyrt bom ved broen over Ljanselva

Brevet til byråden

Dette er ordlyden i brevet:

1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand har registrert at stengningstiltakene i Vingolfveien og Erling Schøitz vei har gitt uønskede konsekvenser bla fremkommelighet for blant annet brann- og redningskjøretøy, større kjøretøy som renovasjonsbiler og tilgjengelighet for syklister og barnevogner.

2. Bydelsutvalget vil be om at det i stedet for disse permanente stengningene vurderes etablert en ytterligere tids- og retningsstyrt bom i krysset Solveien / Bekkelagsveien.

3. Dersom de justeringene som foreslås av Bymiljøetaten krever en ny behandling i byrådet, vil bydelsutvalget i Bydel Nordstrand anmode byråden om at saken gis en rask behandling slik at de justerte tiltakene kan iverksettes snarest mulig.

4. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand ønsker å få lagt frem en vurdering av den effekten stengningen har hatt så langt basert på trafikktellinger før og underveis i prosjektet

5. Bydelsutvalget ber spesielt om eventuelle negative trafikksikkerhetskonsekvenser for skolebarn tilhørende Munkerud skoles krets blir kartlagt. Disse elevene går i dag til/fra midlertidige skolebygg i Nordstrandveien (tidligere Nordstrand videregående skole) og Ekebergveien (ved Nordseter skole).

LES OGSÅ debattinnlegg om Solveien-stengningen:

Hva er formålet med bom i Solveien

Gjennomgangstrafikk på Nordstrand, igjen

Det smarteste for å begrense gjennomgangstrafikken

Artikkeltags