Farlig vei og leskur på kartet

HAUKETOSVINGEN: Seniorrådet får støtte av bydelsdirektøren i at trafikksituasjonen her kan være farlig.Foto: Nina S. Olsen

HAUKETOSVINGEN: Seniorrådet får støtte av bydelsdirektøren i at trafikksituasjonen her kan være farlig.Foto: Nina S. Olsen

Artikkelen er over 3 år gammel

Trafikk og tilbud til eldre er noe av det bydelsutvalget i Søndre Nordstrand skal drøfte denne uken.

DEL

SØNDRE NORDSTRAND: Bydelsutvalget på Søndre Nordstrand møtes torsdag 11. mai klokken 19.

Møtet er åpent for alle og starter med Åpen halvtime der publikum kan komme med innspill og informasjon til de folkevalgte.

LES OGSÅ: Lysere tider for Søndre Nordstrand

Trafikk på kartet

På sakskartet står blant annet parkeringssituasjonen i Hauketosvingen.

Bakgrunnen er en bekymringsmelding fra Seniorrådet. Veien er både smal og har hindre som gir dårlig sikt.

Bydelsdirektøren støtter bekymringen og foreslår en rekke tiltak for å bedre trafikksituasjonen.

LES OGSÅ:

Bydelen med i planer for Holmlia senter

Bestiller Oslo Sør-midler i budsjett for 2018

Leskur og tilbud til eldre

Seniorrådet ber også om en sittebenk i leskur ved Lerdal holdeplass. Rådet ber bydelen ta saken opp med Ruter.

Videre fremmer SV en sak som dreier seg om å kartlegge bydelens tilbud til eldre når det gjelder kulturelle og sosiale aktiviteter.

Hele sakskartet med vedlegg finnes på Bydel Søndre Nordstrands hjemmesider.

Artikkeltags