Oslo legevakt er overbelastet som følge av koronaviruset, og bydelene i Oslo kommune får derfor ansvaret for prøvetaking og smitteoppsporing.

– Vi desentraliserer prøvetaking og smitteoppsporing, som handler om å kontakte smittede og snakke med deres kontakter igjen, til bydelene, sier smittevernoverlege Tore W. Steen i Oslo kommune til NTB.

Bydelene vil få ansvaret for smitteoppsporing mandag, mens prøvetaking vil være desentralisert til de fleste bydelene i Oslo innen tirsdag.

Det er allerede stor overbelastning på legevakten i Oslo som følge av koronaviruset.

– Dette vil lette en god del av presset på legevakten. I dag har det vært opptil en halvtimes venting, og det er helt uholdbart for dem som er alvorlig syke med andre sykdommer, sier Steen.

19 tilfeller bekreftet

Ytterligere fire personer er søndag bekreftet smittet av koronavirus i Norge, og det totale antall smittede her i landet er dermed oppe i 19.

Ingen av dem er alvorlig syke, opplyste Folkehelseinstituttet (FHI) søndag kveld.

12 av de 19 tilfellene er i østlandsområdet, inkludert fem ansatte ved Oslo universitetssykehus. Seks av tilfellene er i Bergen, mens ett er i Tromsø.

Alle har tilknytning til smitte i utbruddsområder i utlandet. De er alle hjemmeisolert og følges opp av lokal helsetjeneste i sine respektive kommuner, opplyser Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

FHI vurderer fremdeles ikke smittespredningen i samfunnet som stor.

– Vi skiller mellom der vi kjenner hele smittekjeden og smittespredning hvor vi ikke kjenner forbindelsen. Når vi kjenner smittekjeden, er det fortsatt muligheter for at vi kan få kontroll og stanse smittespredningen, sier områdedirektør Geir Bukholm ved Folkehelseinstituttet.

Det er nå viktig å følge med på rådene fra Folkehelseinstituttet, understreker han.

– Dette er en situasjon under utvikling, og rådene fra FHI er under løpende vurdering i takt med kunnskap om situasjonen og utviklingen i andre land, sier Bukholm.

Generelle råd om hva folk bør gjøre under og etter opphold i utlandet ligger på FHIs nettsider.