Ny runde på Oppsal gård

OPPSAL GÅRD: Er foreslått utbygget med blokker og rekkehus. Utbygger og Plan- og bygningsetaten er uenig om dette gule huset skal rives eller bevares. FOTO: Nina Schyberg Olsen

OPPSAL GÅRD: Er foreslått utbygget med blokker og rekkehus. Utbygger og Plan- og bygningsetaten er uenig om dette gule huset skal rives eller bevares. FOTO: Nina Schyberg Olsen

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Geriljagartnere rykket denne uken inn på Oppsal gård for å markere sin motvilje mot den planlagte fortettingen. Mandag behandler lokalpolitikerne det nyeste utbyggingsforslaget.

DEL

OPPSAL: Bydelsutvalget i Østensjø er innkalt til ekstraordinært møte mandag 1. juni, for å behandle det siste utbyggingsforslaget for Oppsal gård.

Nordstrands Blad omtalte i mars endringene utbygger har gjort etter fjorårets offentlige høring, og nå skal lokalpolitikerne ta stilling til disse i en begrenset høring med frist 8. juni.

LES OGSÅ: Nytt utbyggingsforslag for Oppsal gård

Delte meninger

Plan- og bygningsetaten er positiv til en del av endringene, men mener noen av nybyggene er for dype og brede.

Plan- og bygningsetaten vil i motsetning til utbygger også gjenbruke det gule hovedhuset som barnehage med flerbruksmuligheter.

Lokalt har det vært stor motstand mot utbyggingsplanene. Lokalbefolkningen mener det legges opp til for stor og for høy fortetting, i tillegg til at de frykter trafikale konsekvenser.

LES OGSÅ: Redd for at Oppsal skal miste sjela si

Aksjonerte med blomster

Natt til onsdag denne uken var det en aksjon på Oppsal gård.

I nattens mulm og mørke rykket geriljagartnere inn, med blomster, frø og jord som "våpen".

- Vi har planta blomster i to kasser og plantet mat i den ene kassen. Grunnen er at vi ønsker at man tenker nytt om områdeutviklingen her. Området tåler ikke mer utbygging, sier Daniel Stephanek i Østensjø Senterparti.

Han deltok i aksjonen sammen med geriljagartnerne, og sier han tar juridisk ansvar hvis noen anmelder dem for å ha anlagt bed på eiendommen.

- Lokalbefolkningen blir ikke godt nok hørt. Det er det mange eksempler på i Nordstrand og Østensjø bydeler, og vi skal ikke se bortifra at det skjer flere tiltak. Vi må vise at det finnes flere alternativer og at det går an å tenke nytt, sier Stephanek til Nordstrands Blad.

- Tenk om man kunne se på andre løsninger her på Oppsal gård, som parsellhager og besøksgård. Det er plass til både det og rekkehus. Vi vil bevare kulturhistorien her og utvikle området med ting som mennesker har behov for. Det er synd at ingen tar opp andre behov hos menneskene enn bolig, vi trenger ikke flere blokker her nå, fastslår han.

BUDSKAP: Geriljagartnerne og de delene av Østensjø Sp som deltok plantet også et skriftlig budskap. FOTO: Privat

Si din mening

Møtet i Østensjø bydelsutvalg avholdes i Oppsal samfunnshus. Det starter med åpen halvtime klokken 18.30, for beboere som har innspill i saken.

LES OGSÅ:

Vil ikke ha mer enn tre etasjer på Oppsal gård

Artikkeltags