Bydelsutvalgene på Nordstrand og i Østensjø møtes digitalt, men åpen halvtime utgår: – Denne gang må folk ringe oss, bruke e-post eller andre kanaler

Det blir digitale BU-møter på Nordstrand og i Østensjø denne måneden. Innbyggere som normalt ville møtt i åpen halvtime må belage seg på å komme med innspill til lokalpolitikerne på andre måter.