Gå til sidens hovedinnhold

Bymiljøetaten stopper bygging av ladeanlegg for elbil på Abildsø: – Meningsløst

Infrastrukturen er på plass, men kan ikke bli brukt av beboerne.

(AVISA OSLO) Lilleskogen huseierlag, som representerer 62 rekkehus på Abildsø, fikk i desember 2020 støtte til ladeinfrastruktur for elbil fra Klimaetaten. Tillatelsene er på plass, men de får ikke lov til å grave i asfalten for å legge inn kabel før september 2021.

– Kommunen ønsker å tilrettelegge for elbil, og nå er alt er på plass, bortsett fra at vi trenger å føre fram strøm. Denne må føres med en kabel i bakken sier Erik Martiniussen, styreleder i sameiet.

Les debattinnlegget til Martiniussen her: Er Bymiljøetaten egentlig en asfaltetat?

Kan ikke bli brukt

Infrastrukturen står i dag på privat område, er nedbetalt og delvis finansiert av kommunen, men kan ikke bli brukt av medlemmene.

– Vi har også tillatelse fra Hafslund/Eliva som skal forsyne anlegget med elektrisitet. Dette skal gjøres ved å legge en strømkabel i bakken. Men for å kunne legge ned denne strømkabelen trenger vi altså tillatelse fra Bymiljøetaten til å grave, noe de har nektet oss og Hafslund, sier Martiniussen.

Han savner nærmere forklaring på hvorfor de må vente til høst med å grave, når resultatet blir den samme.

Mange lar bilen gå på tomgang – men er det egentlig lov? Nå svarer politiet

Byråkratisk henvisning

Martiniussen forteller at de søkte om gravetillatelse i oktober, men fikk avslag. Regelen er at graving ikke tillates i veier som er ny asfalterte veier i løpet av de to siste årene.

– Vi klagde på dette, men fortsatt nektet Bymiljøetaten oss å grave. De har ingen god begrunnelse for å nekte oss, ut over den byråkratiske henvisningen til graveinstruksen. Vi mener dette er svært lite smidig.

Bymiljøetaten svarer følgende på klagen til borettslaget i Svaneveien.

I henhold til Oslo kommunes graveinstruks vil det normalt ikke bli gitt gravetillatelse i gater/veier som er ny- eller reasfaltert i løpet av de to siste årene. Dispensasjon kan gis, men det vil da stilles meget strenge krav til istandsettelse/omfang. Vi gir kun dispensasjon dersom det går ut over nødvendige behov, liv og helse. I dette tilfellet finner ikke BYM grunnlag for å gi en slik dispensasjon.

– Vi har ingen andre måter å føre fram strøm på, enn å grave ned kabler i gaten. Når Bymiljøetaten nekter oss dette, stanser de i praksis hele ladeprosjektet. Hele denne forsinkelsen virker meningsløs og vi forstår rett og slett ikke hvorfor det er så viktig for Bymiljøetaten å «bevare» asfalten urørt fram til september. Vi må jo uansett grave i asfalten i september, eller oktober.


Må vente

– Graving medfører skader på asfaltdekket som kan redusere dekkets levetid. Unntak fra regelen gis ved akutte hendelser, som lekkasjer fra vannrør eller brudd på strømtilførsel, og ved tilkoblinger i forbindelse med husbygging, sier Freddy Leithe, seksjonsleder i Bymiljøetaten.

Hvorfor utviser dere ikke fleksibilitet slik at kablene kan bli lagt i bakken tidligere, når sperrefristen uansett går ut i høst og resultatet vil i praksis være den samme?

– Svaneveien ble asfaltert i 2019 og sperrefristen går ut i september 2021. I tillegg til å forhindre skader på asfaltdekket, har sperrefristen også som hensikt å sørge for at aktører som ønsker å grave på kommunal grunn skal koordinere seg før gravetillatelse blir gitt. Løsningen sørger for at relevante netteiere blir varslet, og tar stilling til en eventuell koordinering, slik at det kan legges kabler i samme grøft. Dette bidrar til at det ikke graves mer enn nødvendig på kommunal grunn, sier Leithe.

– Bymiljøetaten varslet oss aldri om at de skulle skifte ut asfalten i gaten og da kan de ikke komme etterpå og si at vi skulle ha koordinert dette på forhånd, sier Martiniussen.

Raser mot dobling av bompengene for elbiler i Oslo: – Bakvendt miljøpolitikk

Stivbeint av kommunen

Per Maltun, leder av Oslo og Akershus elbilforening forventer at kommunen snarest omgjør dette vedtaket.

– Det er veldig stivbeint av kommunen å ikke gi borettslag og sameier mulighet til å grave for å sikre strøm til ladeanleggene for elbil. Byen vil at innbyggerne skal skifte fra forurensende biler til elbiler. Da må kommunen sikre smidig saksbehandling for å få på plass så mange ladeplasser som mulig. Kommunen gir jo faktisk støtte til borettslag og sameier for å bygge ladeanlegg slik at folk får hjemmelading.

Maltun forteller at hjemmelading fører til bedre kapasitet for dem som trenger å lade i gaten.

– Vi forventer også at Oslo tar inn så mye som mulig av etterslepet på lading i Oslo. I tillegg er det verdt å nevne at i budsjettet for 2021, som skal følge opp kommunens ladestrategi, bevilges det bare penger til 200 ladepunkter for 2021. Noe som er alt for lite.