Daglig kjører rundt 10.000 biler forbi Abildsø skole. Årsaken er at folk velger bil framfor buss. Og det har de god grunn til. For busstilbudet fra den søndre delen av bydel Østensjø til sentrum er alt for dårlig. Miljøpartiet de Grønne vant valget i Oslo, blant annet med et løfte om å redusere biltrafikken. Vi benytter anledningen til å gratulere. Men skal MDG og resten av byrådet lykkes med sitt mål, må det følges opp med konkrete tiltak. I søndre del av bydel Østensjø er ikke kollektivtilbudet godt nok. For mange av oss som bor her, er fortsatt bilen langt å foretrekke, framfor buss.

Derfor har vi foreslått å opprette en ekspressbuss langs Enebakkveien til sentrum. Linjen har i dag ekstremt dårlig framkommelighet og mange forsinkelser. Da samferdselskomiteen var på befaring med bussen i oktober, brukte den 40 minutter på å reise de 6 km fra sentrum til Abildsø. Dette er slett ikke er uvanlig.

For oss som bor langs Enebakkveien er ikke linje 70 er fullverdig kollektivtilbud, spesielt ikke i rushtida. Men nå har byråden og bystyret anledning til å gjøre noe med det!

30. oktober skal samferdselskomiteen i bystyret behandle vårt innbyggerforslag om en ekspressbuss. Forslaget er møtt med en kald skulder fra Ruter. I brev til komiteen skriver Ruter at linje 70 er et godt nok tilbud for oss. De viser til at bussene ofte ikke er fulle før de kommer til Svartdalsveien.

LES OGSÅ:

Flere hundre ønsker ekspressbuss fra Abildsø til sentrum. – Hverdagen går ikke opp, forteller lokalbeboere

Ruter: – Ikke aktuelt med ekspressbuss fra Abildsø til Bjørvika

Dette er skivebom fra Ruter. Bussene er svært fulle i rushtiden, allerede på Ryen. Den eneste grunnen til at de ikke kommer fulle fram til Svartdalsveien, er at de fleste som bor langs Enebakkveien velger å gå av bussen på Ryen for å bytte til t-bane. Slik fungerer 70 bussen i praksis som en matebuss for t-banen og ikke som en effektiv forbindelse til byen for oss som bor sør for Ryen. Når buss og t-bane i tillegg ikke korresponderer på Ryen, og den fysiske overgangen mellom buss og bane også er dårlig, står vi igjen med et kollektivtilbud som ikke fungerer. Da sier det seg selv at mange velger bil framfor en buss som er en uforutsigbar melkerute til sentrum.

LES OGSÅ:

Ruter feilinformerer om Abildsø-bussen

Derfor kan ikke politikerne lytte til Ruter i denne saken. Ruter ser at det er penger å spare på å la linje 70 betjene et svært stort befolkningsområde, framfor å skreddersy et tilbud for oss sør for Ryen, og et annet for de som bor langs Svartdalsveien.

Men politikerne kan ikke tenke som Ruter. Skal de nå målet om å få ned trafikkmengden, må kollektivtilbudet rustes opp. Trafikken i bydel Østensjø er svært stor, og det er stadig kork. Samtidig er det planlagt tusenvis av nye boliger både på Skullerud og Ryen, noe som vil øke trafikken ytterligere. Sett i en slik sammenheng, er det helt avgjørende å få på plass et effektivt ekspressbusstilbud på strekningen Skullerud-Abildsø-Ryen-Sentrum. T-banetilbudet er allerede sprengt i rushen, og en ekspressbuss vil derfor ikke bare komme befolkningen langs Enebakkveien til gode, men det vil være et viktig supplement til t-banen.

Vi ber byråd Lan Marie Berg ta grep nå. Vi trenger en ekspressbuss i bydelen vår.

LES OGSÅ:

BU-leder i Østensjø svært kritisk til at byrådet nå skroter E6 Oslo Øst. – Hårreisende, kunnskapsløst og ansvarsløst!

Byrådet går imot E6 Oslo Øst