Byråden om svømmehall-krav på Mortensrud: – Ikke på listen over prioriterte prosjekter

Byrådet har ikke utredet hva det vil koste å bygge et nytt bad på Mortensrud, ettersom behovet anses å være større på vestkanten.