OSLO: Mens regjeringen i sitt forslag til stasbudsjett vil ha oppstart av reguleringsplan for E6 Oslo Øst, går byrådet i Oslo nå imot det store prosjektet som tidligere gikk under navnet E6 Manglerudtunnelen.

– Vi sier nei til utbygging av store motorveier som E6 Oslo Øst og E18 Vestkorridoren fordi det vil øke trafikken og utslippene, sier Lan Marie Berg (MDG) på en pressekonferanse tirsdag formiddag.

Her presenterer byrådspartiene (Arbeiderpartiet, MDG og SV) sin rødgrønne samarbeidsavtale.

Les også:

E6 Oslo øst: Fem kilometer tunnel og dobbel veibredde

Vil ha trafikken utenom Oslo – vurderer ny E6-tunnel under Østmarka

Osloløfter fram mot 2030

Partiene lanserer i byrådserklæringen ti konkrete Oslo-løfter, som skal fungere som et veikart for styringen av Oslo fram mot 2030:

  • Osloløfte 1: I Oslo skal det være små forskjeller og sterke fellesskap, og vi skal aktivt utjevne forskjeller slik at alle får like muligheter til å leve gode liv.
  • Osloløfte 2: I Oslo skal vi skape flere grønne arbeidsplasser og få flere skal i jobb. Det gir trygghet, frihet og mestring for den enkelte og økte inntekter til fellesskapet.
  • Osloløfte 3: I Oslo skal vi være en utslippsfri by med ren luft, bedre og billigere kollektivtilbud, flere sykkelveier og bærekraftig mat, hvor det enklere å leve grønt i hverdagen.
  • Osloløfte 4: I Oslo skal vi jobbe innovativt med å raskere redusere materielt forbruk,slik at vi får et konkurransefortrinn i overgangen til en sirkulær økonomi og ny grønnindustri.
  • Osloløfte 5: I Oslo skal alle barn ha en god oppvekst med trygge voksne, der de får leke sammen og lære det de trenger for å mestre veien videre til voksenlivet.
  • Osloløfte 6: I Oslo skal vi legge til rette for god folkehelse, gi alle rask og riktighelsehjelp, og sørge for at alle eldre får en aktiv alderdom med den omsorgen og hjelpen de trenger.
  • Osloløfte 7: I Oslo skal vi ha levende nabolag der alle har et trygt sted å bo, med aktiviteter og opplevelser for alle, rikere naturmangfold og kort vei til flotte friluftsopplevelser.
  • Osloløfte 8: I Oslo skal det være trygt å bevege seg i hele byen. Vi skal forebygge i samarbeid med Oslopolitiet, ha god beredskap og tilpasse oss klimaendringene.
  • Osloløfte 9: I Oslo skal alle få være den de er og møtes med toleranse, respekt og inkludering, med frihet til å ytre seg fritt og til å tro eller ikke tro.
  • Osloløfte 10: I Oslo skal alle møte tjenester som tar utgangspunkt i deres behov, og kommunen skal utvikles sammen med innbyggere, medarbeidere, frivilligheten,ideelle og næringslivet.

LES OGSÅ: BU-leder i Østensjø svært kritisk til at byrådetskroter E6 Oslo Øst. – Hårreisende, kunnskapsløst og ansvarsløst!

Ny byrådsplattform i Oslo: Kjøttfritt skolemåltid og skroting av store veiprosjekter