Gå til sidens hovedinnhold

Byrådet har laget en strategi for hvordan de skal bli mer åpne. Det er vel og bra. Men hvorfor stoppe der?

Artikkelen er over 1 år gammel

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Oslo kommune har fått kritikk for manglende åpenhet og innsyn. Nå har byrådet lagt frem sin strategi for hvordan de skal bli bedre. Det er vel og bra. Men hvorfor stoppe der?

Vi mener det er grunn til å lytte til offentlighetsforkjemper og SV-politiker Ivar Johansen, som ber Oslo ha en åpenhetspraksis som går lenger enn det loven krever. På bloggen sin har han lagt ut to punkter han mener vil gi bedre åpenhet og innsyn:

1. Oslo kommunes praksis skal være å journalføre alle organinterne dokumenter, og kommunens arkivinstruks bør endres i tråd med dette. Dette ut fra det helt elementære: Forutsetning for å be om innsyn i et dokument er at du kjenner til at det eksisterer.

2. Oslo kommune skal ha større åpenhet om faglige og politiske innspill fra etater og virksomheter fram til politisk behandling i bydelsutvalg, byrådet, bystyret eller virksomhetsstyrer. Dokumenter skal derfor ikke unntas fra offentlighet med begrunnelse at det er innspill til sak som skal til politisk behandling.

Å finne frem i offentlige systemer og journaler kan være en prøvelse, både for folk flest, og mediene. Journalistene i Nordstrands Blad jobber daglig i disse systemene. Ofte erfarer vi at det tar lang tid før dokumenter dukker opp i journalene, eller at det tar tid å få tilgang til dokumenter man ber om innsyn i. Andre ganger er de ikke tilgjengelige fordi de for eksempel regnes som innspill til en sak. Dette er ikke godt nok, og vi er derfor enig med Norsk Redaktørforening som mener at det i strategien «er mye å gå på hvis man vil være en foregangskommune for åpenhet». Redaktørforeningen savner konkretisering og tydelighet.

Strategien som politikerne nå skal diskutere har bakgrunn i at byrådet vil at Oslo skal være en åpen og demokratisk by, samtidig som Oslo kommune har fått kritikk for hvordan de har håndtert Offentlighetsloven. Byrådet fikk derfor i oppdrag av bystyret å se på hvordan man skal etterleve reglene om offentlighet og journalføring i kommunen. Nå har byrådet lagt frem sitt forslag for bystyrets finansutvalg, som behandler saken 28. mai. Deretter skal den videre til bystyret for endelig vedtak.

Tilliten til kommunen styrkes gjennom åpenhet. Vi har derfor store forventninger til behandlingen av denne saken, og mener det er viktig å sikre et regelverk som ikke levner tvil om hva som er riktig og fortløpende journalføring. I saksdokumentene er dette også presisert: Det er en viktig forutsetning for at befolkningen og mediene kan kontrollere kommunen og avsløre kritikkverdige forhold.