Byrådet i Oslo snur og innfører digital skole i hele kommunen fra 17. desember, melder NRK.

– Situasjonen i skolene er svært presset. Vi har fått tydelige råd, og derfor innfører vi digital skole fra 17. desember, sier helsebyråd Robert Steen (Ap) til kanalen.

Stengingen av Oslo-skolen ble vedtatt av byrådet onsdag.

Byråd Steen la vekt på situasjonens alvor og at antallet innleggelser i osloregionen er det høyeste siden i april.

– De siste ukene har Oslo kommune innført en rekke tiltak for å bremse smitten. Vi har innført massetesting i skolene. De siste ukene har over 40.000 elever i Osloskolen blitt testet to ganger i uka. Det har hatt mye å si for å stoppe smittespredning tidlig, innledet Steen.

Så kom han til det konkrete tiltaket:

– Samtidig ser vi at situasjonen i Osloskolen nå er presset. Mange ansatte er fraværende på grunn av sykdom eller karantene. Basert på den krevende situasjonen i skolene, og klare faglige råd, har byrådet i dag besluttet at det innføres heldigital undervisning fra og med fredag 17. desember i grunnskole, videregående, voksenopplæring og fagskolen.

Avisa Oslo får bekreftet av Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke at hans parti støtter grepet.

– Det er en klok vurdering, uttaler Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg under bystyremøtet.

Tirsdag fortalte rektor ved Nordseter skole, Gjermund Jørgensen om stort trykk på lærere og ansatte ved skolene. Han fortalte til Nordstrands Blad at han som rektor ikke klarte gjøre oppgavene sine godt nok, for å trygge arbeidsplassen til lærerne, samt følge opp alle elevene på skolen.

Det skjedde etter at det blant annet ble bekreftet et omikrontilfelle på skolen, noe som førte til at over 150 nærkontakter ble satt i karantene.

Skolen er bare en av flere i bydel Nordstrand som opplever store fraværstall nå som følge av smitte. Også på Munkerud, Ljan, Ekeberg og Brannfjell skole er det svært mange elever og ansatte borte.