Byrådet i Oslo setter av 1,9 milliarder til koronakostnader. – Kutter på alle områder

Av

Byrådet i Oslo setter av 1,9 milliarder kroner til kostnader i forbindelse med koronautbruddet. Dermed må tiltak som gratis aktivitetsskole vente.