Trafikkproblemene i bydel Østensjø er store. I rushtrafikken er køene lange både i Østensjøveien og Enebakkveien. En av årsakene er at bussforbindelsene mellom bydelen og sentrum er for dårlig. Linje 70 bruker over en time på å kjøre til og fra sentrum. Med bil bruker man halve tiden.

Linje 70 følger i dag en svært kronglete rute som skal innom 15 stoppesteder og gjennom et tosifret antall flaskehalser, før den når destinasjonen på Nationaltheateret. I tillegg til å bruke lang tid i utgangspunktet er den oftest svært forsinket i rushtiden. Den dårlige forbindelsen er årsaken til at bydelsutvalget i Østensjø to ganger har vedtatt at det ønsker en ekspressbuss. Det er enstemmig vedtatt, men så langt har vi ikke fått gehør. Det er litt vanskelig å forstå hvorfor.

For skal bussen konkurrere med bilen kan den ikke ha dobbelt så lang reisetid. Svaret er å sette opp en raskere forbindelse, som ikke stopper på alle stoppesteder og som kjører Svartdalstunnelen og kollektivfeltet i Kong Håkon 5s gate til byen.

Vi mener forslaget om ekspressbuss er både logisk og rimelig. Likevel har vi møtt uventet sterk motstand fra Ruter. Selskapet mener det er mest ressurseffektivt å beholde linje 70 som en lokal bussrute for folk som bor i Kværnerdalen og Gamlebyen. Konsekvensen det har for oss som bor lenger opp langs ruta, virker de mindre opptatt av.

Vi mener det er feil av Ruter å sette kundegrupper opp mot hverandre. Kværnerdalen er allerede betjent av fire andre busslinjer (32,m34, 74 og 71a) og ligger i gang- og sykkelavstand til sentrum. Det er urimelig at bydel Østensjø ikke skal få ekspressbuss, fordi Kværnerdalen trenger en femte busslinje til byen.

Da Avisa Oslo tok opp saken nå i januar svarte Ruter at linje 70 ikke bare måtte betjene Kværnerdalen og Konows gate, men også Gamlebyen! Vi savner evnen til å tenke løsningsorientert. For hvorfor er det avgjørende at det er nettopp linje 70 som betjener Oslo gate og Schweigaardsgate?

Helt fram til høsten 2019 var det linje 34 som kjørte Schweigaardsgate. Det viser at det ikke er avgjørende at det er nettopp linje 70 som skal betjene Gamlebyen hele døgnet. En annen mulighet er å la linje 32 fra Kværnerbyen kjøre om Schweigaardsgate. Det er mer rasjonelt, all den tid linje 70 betjener ytre bydel, mens linje 32 kjører til Kværnerbyen, «vegg i vegg» med Gamlebyen.

Slik vi ser det, har det gått prestisje i saken fra Ruters side. Framfor å sette pris å lokalt engasjement, virker de nesten irriterte. De tenker ikke lenger konstruktivt.

Derfor mener vi det nå er rimelig at byrådet griper inn: Dersom bystyret vedtar en ettårig prøveordning med ekspressbuss, blir Ruter tvunget til å finne gode løsninger. Skal vi løse trafikkutfordringene i bydelen vår, må kollektivtilbudet styrkes. Da er en ekspressbuss på linje 70 et kinderegg.

Vi er kjent med at Ruter har hatt utfordringer med fallende billettinntekter, som følge av de tiltakene Covid-19 situasjonen har medført. Men dette må ikke skygge for at målet om normalisering også gjelder kollektivtrafikken. Et bidrag til å nå målet, vil være et best mulig tilbud til de reisende slik at valg av kollektivtransport blir foretrukket fremfor løsninger med privatbil.