Gå til sidens hovedinnhold

Byrådet rir ideologiske kjepphester mot brukernes egne ønsker

Artikkelen er over 2 år gammel

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bydelsutvalget vedtok i budsjettmøtet 13. desember at de tildelte midlene til såkalt "aktivitetstid" for brukerne i hjemmetjenesten skulle fordeles mellom kommunens egen tjeneste og de private leverandørene som brukerne selv har valgt. Akivitetstid er 30 minutter som er avsatt til at brukerne skal kunne komme seg ut i henhold til verdighetsgarantien som er en forskrift til helse- og omsorgsloven.

Her er bydelsutvalgets vedtak: «De tildelte midlene til aktivitetstid skal fordeles mellom bydelens egen tjeneste og øvrige leverandører i henhold til gjeldende fordelingsnøkkel. Denne aktivitetstiden kan etter bydelsutvalgets vurdering leveres av de private utøverne iht gjeldende tjenestekonsesjon og helse- og omsorgstjenesteloven. Utvalget vil spesielt henvise til denne lovens forskrift om verdighet i eldreomsorgen § 3c som lyder: ‘Et mest normalt liv, med normal døgnrytme og adgang til å komme ut’.

Dette ble anket inn til bystyret av bydelsdirektøren.

Byrådet vil av åpenbart ideologiske grunner kún tilby denne ekstratjenesten med kommunale ansatte også for brukere som har valgt privat leverandør. Det innebærer at disse brukerne må forholde seg til nye personer – noe som ikke er ønskelig. Det er godt dokumentert i brukerundersøkelser at det å forholde seg til flere personer er krevende og bør unngås.

Bydelsutvalget baserte sitt vedtak på hensynet til disse brukerne. De skal kunne få denne tjenesten av den de allerede kjenner, noe som også er mulig innenfor gjeldende avtaler.

Det skal bli spennende om byrådet fastholder dette ideologiske prinsipprytteriet i bystyret når ankesaken skal behandles.