Byrådet vil bevare gamle villaer og forhager på Holtet, grunneiere føler seg urettferdig behandlet

Flere eiendommer i Ekebergveien på Holtet ligger an til å bli bevart som et kulturmiljø med strenge restriksjoner for utbygging.