Fra torsdag 1. september strammer byrådet grepet rundt Oslos bilister. Bompengeprisene økes kraftig og gjør hverdagen til vanlige Oslo-folk enda vanskeligere. FrP har lenge vært mot bomringen i Oslo, derfor reagerer vi sterkt når økningen er så kraftig og mer alvorlig enn noen gang tidligere. Byrådets bompengebonanza må stoppes.

Bompenger er i utganspunktet en dårlig måte å finansiere samferdselsprosjekter på. Særlig i tilfeller som her i Oslo hvor flertallet i bystyret samtidig gjør alt de kan for at vanlige folk ikke skal få kjøre bil. Det å gjøre seg avhengig av finansiering fra en kilde man jobber for å strupe er i grunnen ganske absurd.

Likevel er et av hovedargumentene også denne gangen at det trengs mer penger til å finansiere prosjektene i Oslopakke 3. Byrådet med Arbeiderpartiet og MDG i spissen skal vri mer penger ut av de samme bilistene som de gjør alt de kan for at det skal bli færre av. På toppen av det hele straffer de ekstra hardt folk som har hørt på dem og kjøpt seg elbil.

Takstene øker i snitt med hele 40%, og i indre ring som kom opp i 2019 blir hoppet ekstra stort når takstene skal være like med alle de andre bomstasjonene. Mest dramatisk blir det for elbilene. Der blir økningen opp mot nesten en tredobling av dagens takster. Det er klart dette vil gå hardt utover vanlige folk som er avhengig av bilen for å få hverdagen til å gå opp.

Bomstasjonene får også store konsekvenser mellom nabolagene i byen vår. Med bomstasjoner på bygrensen, den såkalte Osloringen og indre ring fra 2019 skal det mye til å ikke måtte punge ut i hverdagen. Alt fra besøk hos venner og familie til nødvendighetsreiser blir mye vanskeligere for mange flere nå.

Bompengene vil mer enn tidligere dele lokalsamfunn og nabolag i to. Tall fra NAF viser at om lag en tredjedel av innbyggerne i Oslo allerede i 2021 sa at bompengesatsene var for høye for deres økonomi. Da er det åpenbart at de nye økningene vil få dramatiske konsekvenser.

Sør i byen vår deler allerede bomstasjonene opp bydelene og nabolag. Bydel Nordstrand deles i to ved Ekebergsletta. De som skal på fotballtreninger og eller drive idrett må nå punge ut ekstra mye for å komme seg rundt i hverdagen.

FrP stemte imot økningene da de ble behandlet i bystyret før sommeren og vi vil fortsette å ta kampen mot de usosiale og urettferdige bompengene. Den jobben vil lykkes om vi får velgerne i ryggen neste år. FrP er det eneste partiet som konsekvent kjemper mot bompenger, både i Oslo bystyre og på Stortinget. En stemme på FrP er en stemme for å stoppe byrådets bompengebonanza.

Lars Petter Solås, bystyremedlem og BU-medlem Bydel Nordstrand (FrP)

Hakim Nyumah, BU-medlem Bydel Søndre Nordstrand (FrP)

Tore Wiik, leder Østensjø FrP