Bystyret har sagt ja til tre nye boliger på denne bevaringsverdige eiendommen på Nordstrand

Bystyret sa i sommer ja til utbygging av en bevaringsverdig eiendom i Munkerudveien 16.