ØSTENSJØ: Østensjøbanen er gammel og trenger sårt en oppgradering. På bakgrunn av dette har Sporveien AS lagt frem et forslag om å utbedre strekningen mellom Brynseng og Hellerud stasjoner ved å blant annet legge strekningen mellom Østensjøveien og Hellerud i tunnel.

Dette vil korte ned reisetiden og minske støyen for beboere i området. Det vil også gjøre det tryggere for myke trafikanter å ferdes da de skal gjøre om den nåværende strekningen til en gang- og sykkelvei.

I mai gav byrådet grønt lys for planene, og under bystyremøtet onsdag ettermiddag ble det også der et klart flertall for å utbedre strekningen. Kun FNB stemte imot.

Vil du vite mer om T-baneoppgraderingen og se skisser av hvordan det skal bli, les våre tidligere saker her: