(ao.no) – Du akker deg?

– Det er ikke noe morsomt. Vi liker å ha det i orden, svarer Thor-Erik Stenberg, KFUMs daglige leder.

Svaret kommer etter Stenberg har tatt Avisa Oslo med på en runde rundt i KFUM-hallen på Ekeberg. Det er hull i håndballnettene. To dører er ødelagte. Samtidig viser det slitte treverket sporene etter snart tre tiårs intensivt bruk. Det samme gjelder det slitte underlaget inne i hallen.

Hallen er utslitt. Den trenger oppgradering. Men vi kan ikke bruke flere millioner kroner på å pusse opp en KFUM-hallen som går i underskudd, sier en svært oppgitt Stenberg.

Mye av slitasjen kommer som følge av en avtale mellom Oslo kommune og KFUM, som kort fortalt kan oppsummeres slik: I bytte mot at idrettslaget får disponere tomta, får Brannfjell skole bruke hallen KFUM har bygd gratis.

Nå som idrettslaget skal bygge KFUM Familiearena – et prosjekt med to nye fotballbaner, innendørsanlegg, flere svømmebassenger, barnehage og flere andre fasiliteter – er de avhengige av å forlenge festeavtalen. Hvis ikke får de ikke spillemidler og lån. Og når byrådet vil forlenge avtalen med 40 nye år, er det en forutsetning at gratisleia fortsetter.

– Ugrei ordning

Det begeistrer ikke Frps bystyrepolitiker Lars Petter Solås.

– Da jeg oppdaget den klausulen og fikk den forklart, steilet jeg. KFUM er en breddeidrettsklubb som blir sjanghaiet til å stille opp med en gratis gymsal, sier Solås.

– Det er en ugrei ordning, for si det forsiktig, mener han.


Frp-politikeren, som selv hadde gymtimer i KFUM-hallen da han i sin tid gikk på Brannfjell skole, påpeker at Oslo kommune disponerer hallen fra 8 til 16 mandag til fredag. I tillegg til den verdien leia i seg selv har, må KFUM selv legge ut for vedlikehold, belysning og oppvarming – også når hallen brukes av kommunen.

– Det medfører at KFUM-hallen går i underskudd på mellom en halv og 1,3 millioner kroner hvert år, sier Stenberg.

– Virker egentlig bare mot sin hensikt

På spørsmål om hvordan underskuddet dekkes inn, viser Stenberg til egenkapital og fornuftig drift på andre områder i KFUM-organisasjonen. Han er klar på at disse pengene kunne vært brukt til å gi KFUMs 1.400 medlemmer et bedre idrettstilbud.

Samtidig framhever han at skoleelevene også får et dårligere tilbud når KFUM ikke har råd til å oppgradere hallen.

– Så dette virker egentlig bare ut mot sin hensikt. Det er trist, mener Thor-Erik Stenberg.

– Er dere villige til å inngå noen leiekontrakt med Brannfjell skole og kommunen dersom klausulen oppheves?

– Absolutt. Vi ønsker skolen her og at de skal bruke hallen på dagtid, svarer KFUMs daglige leder.


Foreslår at gratis leie opphører

Avisa Oslo har tatt kontakt med byrådsavdelingene for henholdsvis kultur og idrett, skole og oppvekst og næring og eierskap angående kritikken fra Solås og Stenberg, uten å få svar.

Frp-politikeren Solås foreslår på sin side at festeavtalen forlenges som planlagt, mens ordningen med gratis leie skrotes.

– Det blir galt at kommunen skal opptre som en gratispassasjer på skuldrene til en breddeidrettsklubb for barn og ungdom, skriver Solås i forslaget, som skal opp i bystyret.

Overfor Avisa Oslo argumenterer Solås for at selv om Oslo kommune har et ansvar for undervisningen til elevene på Brannfjell skole, så kan deres gymtimer finansieres over offentlige budsjetter.

– Slik ordningen fungerer nå, sitter kommunen igjen med en dårligere ordning enn den kunne og burde hatt, fordi Oslo kommune ikke vil være med på å dekke kostnadene når de bruker hallen. Dette går på bekostning av en breddeidrettsklubb – ikke et rikt, kommersielt fond plassert på Cayman Islands, sier Frp-politikeren.

– Men er ordningen et greit bytte mot at KFUM får bruke kommunens tomt?

– Nå er det helt vanlig for Oslo kommune å feste ut eiendommer til andre idrettslag og ideelle organisasjoner. Jeg har spurt byråden om det finnes andre, liknende ordninger som dette. Det har jeg ikke fått svar på, men etter de undersøkelsene jeg har gjort, kan jeg ikke se at det finnes liknende ordninger. Og hvis kommunen hadde betalt en nøktern leiesum, ville det dekket inn underskuddet hallen går i, svarer Lars Petter Solås i Frp.