De nye leskurene i bydelen er straks klare - på Ljabru er de allerede tagget ned

Etter et ansiktsløft for holdeplassen på Ljabru tok det ikke lang tid før noen tok seg til rette og satt sitt eget preg på den.