Gå til sidens hovedinnhold

De rødgrønne på rådhuset på kollisjonskurs med sine egne i Søndre Nordstrand

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg tror ikke jeg overdriver hvis jeg sier at Mortensrudprosjektet har vært jobbet med politisk i 10–15 år. Det oppsiktsvekkende når det gjelder spørsmålet om en svømmehall på Mortensrud, er at det rødgrønne byrådet og rødgrønn side i bystyret virker å være i full klinsj med de rødgrønne og de øvrige politikerne i bydelsutvalget i Søndre Nordstrand, lokalbefolkningen i Søndre Nordstrand og med Plan- og bygningsetaten.

Skolene på Mortensrud og innbyggerne vil ha svømmehall på Mortensrud

16.02.2018: «Konsekvensutredning – Planprogram og VPOR Mortensrud» publiseres. Bakerst i rapporten er innspill til forutgående høring lagt ved. Som man ser av høringsinnspillene er behovet for en svømmehall på Mortensrud meldt inn av alle de tre skolene på Mortensrud, av elevrådet ved Mortensrud skole og via en rekke private innspill.

Bydelsutvalget i Søndre Nordstrand vil ha svømmehall på Mortensrud

13.12.2018: Bydelsutvalget i Søndre Nordstrand vedtar at det ber byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid om at det ses på mulighetene for å innpasse et mer fullverdig familie-/publikumsbad på Mortensrud (sak PS 18/114).

Plan- og bygningsetaten vil ha svømmehall på Mortensrud

20.12.2019: Plan- og bygningsetaten ber forslagsstiller om å vurdere et badeanlegg i videre planarbeid og mener minimumskravet må være å håndtere dette ved å sette av areal til etablering av et fremtidig badeanlegg på felt 10 og/eller felt 11.

Byrådet forkaster en svømmehall på Mortensrud

25.02.2020: Bare to måneder etter at ønsket fra Plan- og bygningsetaten ble publisert, kommer byrådet med en orientering om at svømmehall ikke vil inkluderes i Mortensrudprosjektet (det er ikke behandlet i bystyret ennå).

Byrådets mandat

Byrådet leder kommunens administrasjon, innstiller til bystyret og er ansvarlig for gjennomføring av bystyrets vedtak. I tillegg har byrådet myndighet til selv å bestemme i en rekke saker. Men er detaljregulering av tomter slike typer saker? Og hvis byrådet har mandat til å bestemme i detaljregulering av tomter, burde det ikke i så fall først foretas analyser av behovene? Alt som er meldt inn av behov til detaljreguleringen av Mortensrudprosjektet er jo at det er behov for en svømmehall og at 1,5 fotballbane ikke vil komme til å dekke den banekapasiteten som trengs til fotballen.

Bystyrerepresentanter og innbyggere stiller kritiske spørsmål til byrådets håndtering av svømmehall-saken

25.02.2020-d.d.: Behovet for en svømmehall på Mortensrud, eller spørsmål rundt byrådets forkasting av en svømmehall på Mortensrud er tatt opp i bystyret av bystyrerepresentantene Marit Kristine Vea (Venstre) og Espen Andreas Hasle (KrF), av innbyggere som Anne Hval Ljønes, meg selv, Heidi Grymyr og Gaute Holmin. Dette er også skrevet om i Holmlia Mediehus, i Nordstrands Blad og av leder i bydelsutvalget i Søndre Nordstrand, Ola Mannsåker (Ap), samt daværende leder av Søndre Nordstrand Ap, Knut Elvatun. Heidi Grymyr argumenterte for viktigheten av å avsette areal til at et svømmebasseng kan bygges i et senere byggetrinn under Mortensrudfestivalen.

Innbyggeropprop om svømmehall på Mortensrud får ikke flertall i bystyret

02.09.2020: Innbyggeropprop/-krav om en svømmehall på Mortensrud får mange stemmer under behandling i bystyret, men ikke flertall. Selve høringen på Mortensrudprosjektet er antatt å komme i mars-april 2021 og detaljreguleringen er antatt å komme opp i bystyret i september 2021.

Bydelsutvalget vedtar at det skal settes av plass til en fremtidig svømmehall på den gamle svømmehalltomta i Mortensrudprosjektet

15.10.2020: Halvannen måned senere: Bydelsutvalget i Søndre Nordstrand vedtar enstemmig at byrådet bes om å holde tomta som var tiltenkt svømmehall fri for bygninger, veier og annet som kan forhindre bygging på et senere tidspunkt.

Det er per i dag ikke satt av en plass til en fremtidig svømmehall i Mortensrudprosjektet

Per i dag: Arealet som var tiltenkt en svømmehall i Mortensrudprosjektet har ikke blitt holdt av til en svømmehall, slik bydelsutvalget har bedt om.

Har de rødgrønne på rådhuset mistet kontakten med sine egne, og hva skjer med opposisjonspartiene?

Hvordan begrunner bystyret og byrådet at det ikke er satt av plass i Mortensrudprosjektet til en fremtidig svømmehall, når dette så å si er den siste tomta som detaljreguleres sentralt på Mortensrud?

Har de rødgrønne i byrådet og i bystyret mistet kontakten med sine egne folkevalgte på lokalt plan? Bryr de seg ikke om hva Plan- og bygningsetaten, innbyggerne på Mortensrud, de ansatte ved de tre skolene på Mortensrud, elevrådet ved Mortensrud skole og bydelsutvalget i Søndre Nordstrand skriftlig har meldt inn om hva det er behov for? Og hvorfor engasjerer ikke opposisjonspartiene seg mer i denne saken?

Hva er det som skal til for at det skal settes av plass til en svømmehall på Mortensrud?

Det som skal til for å holde av den gamle svømmehalltomta til at det etter hvert kan bygges en svømmehall der, er ifølge arkitektene (Alt Arkitekter og Grindaker landskapsarkitekter) at det er politisk vilje for det på rådhuset. Å flytte på en gangvei som nå er inntegnet der bydelsutvalget har vedtatt at det skal holdes av plass til en svømmehall, er ifølge dem en enkel sak.

Så hva gjør dere politikere med denne saken?

Så hva gjør dere som er politikere i bydelsutvalget i Søndre Nordstrand for at deres vedtak om å sette av plass til en svømmehall i Mortensrudprosjektet videreføres på rådhuset? Og hva gjør dere som er politikere i bystyret og byrådet for å imøtekomme vedtaket til bydelsutvalget i Søndre Nordstrand?

Les også

Byrådet vil gi Mortensrud etterlengtede penger til idretten og klubbhus: – Svært gledelig, sier BU-leder Ola Mannsåker

Les også

Amel Skåre (31) fra Holmlia mener Fontenehuset har reddet hennes psykiske helse: – Det viktigste huset i vår bydel

Les også

Her på Mortensrud planlegges 700 nye boliger – skog kan bli erstattet av rekkehus, leiligheter og høyblokk på ni etasjer

Les også

Nå slipper du å gå ut av bilen for å ta koronatest – åpnet ny teststasjon på Mortensrud: – Håper å kunne teste 1000 i uka