Ja til gratis AKS i bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø

Av
DEL

LeserbrevGratis aktivitetsskole fantes ikke i Oslo. Nå deltar 16.000 gratis – inkludert alle førsteklassinger i hele byen.

9. september går SV til valg på å fullføre det som er blitt en stor barnereform for Oslo.

Gratis AKS har vært en stor suksess. Der tilbudet er gratis har andelen førsteklassinger som deltar steget fra 70 % til 96 %. Nå vil vi i SV innføre gratis plass på AKS for alle elever på 1. –4. trinn i hele Oslo.

Det er mange gode grunner til å mene at flest mulig av de yngste elevene bør gå på AKS.

1) Vi ønsker en inkluderende skole. Det er ikke greit at noen må stå utenfor.

2) Et mål for norsk skolepolitikk er at den skal virke sosialt utjevnende: Systemet skal gi alle barn de samme mulighetene, uavhengig av foreldrenes økonomi og utdanning.

3) AKS bidrar til god språkutvikling og sosial læring. At alle deltar på AKS, er bra for skolemiljøet og dermed også for læringsmiljøet. Trygge og glade barn lærer best!

Vi i SV ønsker også å styrke kvaliteten. Det er alltid rom for forbedringer i tilbudet – og det er viktig at tilbudet blir like godt på alle skoler. AKS må samarbeide både med Oslo kulturskole, idretten og frivilligheten. Alle aktiviteter som tilbys, bør være kostnadsfrie for elevene/foreldrene. SV vil også innføre god og sunn mat på AKS.

Nå kommer Høyre diltende etter. De har innsett at gratis AKS er en bra ting – dersom vi skal tro på utspillene deres i valgkampen.

Men Høyres forslag er en behovsprøvd ordning. Det vil si at AKS kun skal være gratis for de alle fattigste familiene. Dessverre blir en behovsprøvd ordning fort en fattigdomsfelle. Erfaring tilsier at slike ordninger blir byråkratiske og kompliserte og at folk ikke tar dem i bruk. De som kunne ha benyttet seg av en slik ordning, vet i mange tilfeller ikke om den, eller vet ikke hvor eller hvordan de kan søke. Det kan dessuten føles stigmatiserende å ha gratis plass, så lenge ikke alle har det. Dette er rett og slett en dårlig ide.

Vi i SV tar en utjevnende skolepolitikk på alvor, og sier ja til universelle velferdsordninger. Aktivitetsskolen skal være et trygt og meningsfullt tilbud for alle barn. Framtidsskolen er en inkluderende fellesskole.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags