Snart blir Bekkelagstunet fredet. Nordstrand Høyre vedtok på sitt årsmøte en uttalelse der vi ber om at Bekkelagstunet blir brukt til oppgaver som er viktige for lokalsamfunnet på øyene og Nedre Bekkelaget.

Alle velforeningene lokalt er enige om at det bør legges til rette for både barnehage og dagsenter for eldre og demente. Deler av eiendommen kan også utvikles til omsorgsboliger, noe vi vet det vil bli et stort behov for i fremtiden. Dette er formål Nordstrand Høyre støtter og ønsker å benytte Bekkelagstunet til.

Nå som Bekkelagstunet skal fredes, er det viktig at Oslo kommune legger til rette for en videre drift som samsvarer med det befolkningen lokalt ønsker og trenger.

Nordstrand Høyre er kjent med at folk på Ormøya, Malmøya og Ulvøya, samt nedre del av Bekkelaget, er opptatt av å utvikle Bekkelagstunet til et samlingspunkt for folk som bor i bydelen. Et samlingspunkt for lokalbefolkningen er mangelvare i dag.

Et byøkologisk senter, som også skal være et sted for åpen soning for fanger, er ikke et initiativ som har støtte lokalt. Dette må byrådet lytte til.

Nordstrand Høyre vil jobbe for en videre bruk av de historiske bygningene på Bekkelagstunet som er til nytte for lokalbefolkningen.

LES OGSÅ:

Trond Ali Linstad ønsker velkommen til det nyoppussede Bekeklagstunet

Se bildeserie fra Bekkelagstunet sommeren 2017

Ormøy menighet kjøpte luksusvilla

Nå blir det liv i Bekkelagstunet