Akergårder i fare; rivningsplaner på Bøler og Oppsal gård

OPPSAL GÅRD:  Rivningsplaner på Bøler og Oppsal (bildet) gård bekymrer Fortidsminneforeningen.

OPPSAL GÅRD: Rivningsplaner på Bøler og Oppsal (bildet) gård bekymrer Fortidsminneforeningen. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Debatt Oslos historie er preget av landbruk. Noe av jordbruksbebyggelsen er fortsatt bevart og vitner om byens landbrukshistorie. Det er utviklet en egen verneplan for de såkalte Akergårdene som slår fast at disse gårdene fortsatt skal være synlige i byen.

Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus er bekymret for byggeplanene som vil ramme to av Akergårdene; Bøler og Oppsal gård.

Gårdene ligger bare en kilometer fra hverandre, og det vil være et stort tap for lokalområdet dersom planene blir vedtatt. Fortidsminneforeningen mener at begge gårdsanleggene bør bevares i sin helhet.

Planene for Oppsal gård er spesielt graverende, da hele anlegget, bortsett fra eventuelt våningshuset, ønskes revet.

LES OGSÅ:

Forsinkelser for boligposjekt på Oppsal gård

Frykter panikkartet utbygging på Oppsal gård

Dette til tross for at Oppsal gård oppfyller en rekke av vernekriteriene som fastsatt i verneplanen for Akergårdene:

-Opplevelsesverdi:

Oppsal gård har flere uthusbygninger bevart, noe som gjør at stedet oppleves som en gård. Som verneplanen slår fast er kulturminneverdien større der flere av gårdsbygningene er bevart. Her vil Fortidsminneforeningen spesielt fremheve låven med stall fra slutten av 1800-tallet, som er et godt eksempel på den såkalte enhetslåven som var vanlig på flere av Akergårdene. Fortidsminneforeningen mener at opplevelsesverdien vil bli sterkt svekket dersom bare våningshuset bevares.

-Symbolverdi og stedsnavn:

Oppsal gård spiller en identitetsskapende rolle i lokalmiljøet, og har blant annet gitt navn til bydelen Oppsal. Planforslaget har medført stort lokalt engasjement, og flere motsetter seg rivning av bygningene. Dette kommer godt frem av aksjonen hvor det ble plantet blomster på gården i protest mot den planlagte rivningen (Nordstrands Blad, 31.05.2015).

-Synlighet:

Oppsal gård ligger vakkert til på et høydedrag med god utsikt. Selv om Oppsal gård per i dag delvis er omringet av moderne blokker, er gården fremdeles godt synlig fra Oppsalveien og turstien som går langs øst- og nordsiden av gården.

(Debattinnlegget fortsetter under bildet)

BØLER GÅRD

BØLER GÅRD Foto:

På Bøler gård er det låven som ønskes revet. Fortidsminneforeningen støtter Byantikvarens vurdering av låvens bevaringsverdi og vil på det sterkeste fraråde at låven rives.

LES OGSÅ:

Vil rive låven på Bøler gård

Sterkt imot riving av låven på Bøler

Avviser omregulering av Bøler gård

Bøler gård er et svært betydningsfullt eksempel på en Akergård og inngår i verneplanen for Akergårdene.

Det unike ved Bøler gård er at gårdstunet er meget godt bevart. Gårdsbygningene ligger fritt til på en høyde, og har en godt synlig beliggenhet i nærområdet.

Gårdstunet, som består av våningshus og stabbur i sveitserstil og låve, danner en enhet som samlet sett gjør at stedet oppleves som en gård. Låvebygningen er en stor og anselig bygning og stammer fra slutten av 1800-tallet. Dersom låven rives vil tunet bli ødelagt og stedet vil miste mye av sin verdi.

Gården har gitt navn til Bøler som område, og er således viktig for Bølers identitet. Dette er blant annet synlig i det lokale engasjementet som har oppstått som følge av forslaget om å rive låven på Bøler gård.

Vi håper at begge gårdsanleggene vil kunne oppleves også i framtida!

LES OGSÅ:

Fylkesmannen vil ha lavere bygg og mer buffersone ved eterfabrikken

Sjekk hva naboen fikk for huset sitt her!

Her kan du se hva som skal bygges i nabolaget ditt!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags