I en kronikk i Nordstrands Blad forrige uke beskrev Torunn Borgen Gård sin misnøye med at linje 72A mellom Dal og Mortensrud legges ned. En del av kritikken er rettet mot Ruter, og det er denne kritikken jeg vil gjøre mitt beste for å svare på her.

Etter Gårds oppfatning velger Ruter å forsterke tilbudet til beboerne på Brenna på Dalbeboeres bekostning. Hun viser til at dette er urettferdig fordi Brenna har et bedre kollektivtilbud fra før. Etter vår oppfatning er dette en unyansert fremstilling.

Endringen gjøres for å gi svært mange i bydel Søndre Nordstrand et bedre tilbud, også et stort antall av beboerne på Dal. Mange har etterspurt en linje som gjør det enklere å ferdes innad i bydelen, som binder sammen offentlige kontorer, helsetilbud og kjøpesenter som er lokalisert på ulike steder, og som gjør togtilbudet fra Hauketo lettere tilgjengelig for flere. Det er dette som er hensikten med ny linje 73.

LES OGSÅ: Slik blir reisehverdagen fra 8. april

Gård foreslår å alternere avgangene mellom Brenna og Dal. Dette er en løsning som Ruter har vurdert, men kommet frem til at ikke er en ideell løsning. Det er bedre med en linje som har god frekvens, enn to linjer med svakere frekvens, så lenge gangavstanden ikke er for stor. Det er over dobbelt så mange passasjerer på Brenna som på Dal, og det er ca. 500 meter lenger inn til endeholdeplassen på Brenna (Pasop) enn til det som har vært endeholdeplassen på linje 72A på Dal.

Gård viser til at det er langt å gå for eldre som ikke har bil fra stoppestedet på linje 73. Dette har vi i Ruter forståelse for. Bor man lengst unna holdeplassen på Dal er det en gangtid på omkring 10-13 minutter til holdeplassen på linje 73. Samtidig viser trafikktall at belegget på linje 72A har vært lavt, med tyngden av passasjerene i rushperiodene.

En av Ruters oppgaver er å forvalte fellesskapets ressurser. Vi skal, på en god måte, sørge for at vi får mest mulig kollektivtrafikk igjen for offentlige tilskudd og billettinntekter. Vi mener det gir mer verdi for flere å ha en tverrgående forbindelse i bydel Søndre Nordstrand, enn å betjene øverste holdeplass på Dal.

Det vi igjen kan understreke er at Søndre Nordstrand ble høyt prioritert da Ruter endret rutetilbudet i Oslo og Akershus 8. april. 10.5 millioner kroner av 89 millioner ble satt av til bydelen. 12 prosent av den totale summen for Oslo og Akershus ble satt av til å løfte tilbudet i Søndre Nordstrand. Samtidig utgjør innbyggerantallet i bydelen rundt tre prosent av befolkningen som Ruter gjør sitt beste for å gi et best mulig kollektivtilbud hver dag.

Det er beklagelig at noen må gå lengre for å komme til bussholdeplassen, men det er gjort med hensikt om å gi så mange som mulig et så bra kollektivtilbud som mulig.

Vi vil naturligvis se hvordan det nye rutetilbudet på Dal/Brenna og Søndre Nordstrand blir mottatt og evaluere det på samme måte som vi gjøre med resten av kollektivtilbudet i Oslo og Akershus.