Gå til sidens hovedinnhold

Bystyret øker bevilgningene til bydelene

Artikkelen er over 3 år gammel

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er to stolte lokalpolitikere som går inn for julelanding i Nordstrand og Østensjø i år. Budsjettvedtakene bærer preg av rødgrønn tyngde i Østensjø, mens Nordstrand fikk et noe annet resultat. Her ble de borgerlige partienes fellesforslag til bydelsbudsjett vedtatt mot APs og MDGs stemmer, da det er forslag vi mener er i strid med både bystyrevedtak og byrådets styringssignaler. Av samme grunn sa bydelsdirektøren seg nødt til å anke budsjettvedtaket fra de borgerlige partiene. Slikt har visstnok ikke skjedd før i bydel Nordstrand.

LES OGSÅ: Lippestad ute av byrådet i Oslo

Oslo Høyre presenterte et alternativt budsjett for 2018 som ville utgjøre en reduksjon i netto budsjettramme for bydelssektoren på hele 334,472 mill. Oppsiktsvekkende nok baserer dette seg på å beholde eiendomsskatten på næringseiendommer, noe Høyre har advart så sterkt mot. Til sammenlikning øker det rødgrønne byrådet rammen for bydelssektoren med mer enn 700 mill. Konsekvensen for bydel Østensjø med Oslo Høyres alternative budsjettforslag ville vært 26,267 mill. mindre å rutte med i 2018, mens bydel Nordstrand ville fått 23,188 mill. reduksjon.

LES OGSÅ: Enighet om Oslo-budsjettet

Her og nå vil vi imidlertid feire byrådet og bystyrets innsats, for overalt i byen nyter vi selvsagt godt av økte bevilgninger til osloskolen, og at laget rundt de yngste elevene toppes. Med penger til 125 nye årsverk i hjemmetjenestene blir det tryggere å bo hjemme lengre. Vi gleder oss til å møte velgere på stand sommeren 2019 når de 500 årsverkene vi lovet vil være på plass. Det er godt å se at kvaliteten på kommunale sykehjem skal opp, ved at bemanningen styrkes med 120 nye årsverk. Målet om 3000 nye barnehageplasser blir nådd i denne bystyreperioden, så nå kan vi bruke krefter på å få flere foreldre til å velge å ha barna i barnehage. 9300 elever i ti bydeler er nå omfattet av satsningen med ny og gratis aktivitetsskole.

LES OGSÅ: Vil ha gratis AKS på fire østensjøskoler

Ruter vil i 2018 frakte 14 mill. flere passasjerer - en økning på 5 prosent. Neste tre år skal det bygges 1500 ladestasjoner for elbiler og gis støtte til utbygging av inntil 8000 ladepunkter i borettslag. Det blir 500 nye elevplasser i kulturskolen. Løftet for idretten gir 4,9 mrd. til idrettsanlegg de neste fire årene. Og som om ikke det er nok, har AP, SV og MDG i god tid og i rolige former før budsjettmøtet i bystyret blitt enige med Rødt om enda mer satsing på felleskap og for en rausere by med plass til alle. Her ble det satt av en egen kvinnepott på 5 mill. for organisasjoner og tiltak rettet mot kvinner, 25 mill. mer til boligsosiale tiltak, 30 mill. mer til universell utforming av kommunale bygg og økte bevilgninger til en rekke frivillige organisasjoner og tiltak innen velferdssektoren og kultursektoren. Det kom ytterligere 21,2 mill. til et i utgangspunktet bydelsvennlig budsjett. 

Alt dette gir et veldig godt utgangspunkt for å gjøre våre bydeler til enda bedre steder å leve. Byrådet og bystyret kjenner ikke like godt til alle våre utfordringer i de ytre bydelene, så det blir vår jobb i 2018 å få våre saker enda mer «på kartet» i Oslo rådhus.

LES OGSÅ: Ti millioner mer til Oslo sør i statlig budsjettavtale