DEBATT: Høyre vil også ha flere helsesøstre

Arve Edvardsen

Arve Edvardsen Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. Min kjære motkandidat Asbjørg Lyngtveit har her i avisen gitt uttrykk for at Ap er det eneste partiet i bydelen som ønsker en enda bedre skolehelsesøstertjeneste. Hun henviser til et vedtak i arbeisutvalget i sommer.

Faktum er at de andre partiene i utvalget også ønsker en skolehelsesøstertjeneste, men vil at dette skal vurderes i en mer omfattende budsjettprosess i høst hvor også det nyvalgte BU skal kunne ha innflytelse.

Også Høyre ser klare fordeler med god tilgjengelighet til skolesøstre og er positiv til å øke dette tjenestetilbudet i 2016, men mener som de andre partiene at dette best kan planlegges i den ordinære budsjettprosessen.

Så gjentar Lyngtveit at Ap "støtter fortsatt lav husleie" på Lambertseter gård. Jeg må innrømme at dettte virker lite troverdig når Ap's representant i finanskomiteen stemmer sammen med Høyre.

Her er utdrag fra vedtaket, som ble bekreftet senest i mai i år:

Komiteens flertall, medlemmene fra H, A, V og F mener det er riktig og viktig at kommunens eiendommer tilstreber et nivå på leieinntektene som dekker drift og vedlikehold og en langsiktig fornuftig avkastning på kapitalen.

Disse medlemmer mener dette prinsipp bør i utgangspunktet gjelde alle kommunens eiendommer. Disse medlemmene mener en eventuell støtte til leietagere bør kanaliseres gjennom kommunens diverse støtteordninger og ikke gjennom subsidierte leiekontrakter.

Når det er sagt kan det være tilfeller hvor markedsleien er lavere enn det som trengs for å tilfredsstille kommunens målsetting. Disse medlemmene ser derfor at det kan være behov for skjønnsmessig vurderinger og avveininger i enkelt tilfeller. Videre mener disse medlemmer at når husleieøkninger er påkrevd, bør de fases inn over tid så virksomhetene får muligheten til å tilpasse seg.

Disse medlemmene konstaterer at kommunen eier flere eiendommer som er av lik art og som har sammenlignbare aktiviteter på eiendommene. Disse eiendommene er underlagt forskjellige etater og det kan se ut som om leienivåer og kontrakter er av varierende format.

Lokalene er i stor grad utleid til foreninger, klubber og lag som ofte har begrenset økonomisk handlingsrom. Disse medlemmene mener at det kan være fordelaktig å sørge for at kommunen har en gjengs behandling som oppfattes som rettferdig og vil derfor be byrådet om å lage et notat som vurderer leiekontrakter, nivåer og kriteriene for plassering i etatene.

Vi fra bydelsutvalget side vil følge den økonomiske utviklingen på gården slik at det skal være mulig å videreføre rimelig husleie for ideelle organisasjoner og lag, samtidig som kommunen ikke skal subsidiere privatpersoner som leier lokalene til bursdager, konfirmasjoner og lignende.

Den moderate leieøkningen vil ikke innebære mer enn 18 % av omsetningen på gården, og vil sikre gårdens fremtid fordi utleier (EBY) vil ha ansvaret for ytre vedlikehold.

Med hilsen Arve Edvardsen Leder av Nordstrand bydelsutvalg og Høyres 1. kandidat til BU i neste periode

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags