Sykkelstiprosjektet i Langbølgen

OMDISKUTERT:  - Sykkelstiprosjektet i Langbølgen med sin fjerning av over 100 gateparkeringsplasser er en ny trakassering av bilistene i Oslo, skriver Johnny Johnsen i dette innlegget. Skisse: Bymiljøetaten

OMDISKUTERT: - Sykkelstiprosjektet i Langbølgen med sin fjerning av over 100 gateparkeringsplasser er en ny trakassering av bilistene i Oslo, skriver Johnny Johnsen i dette innlegget. Skisse: Bymiljøetaten

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Debatt Under informasjonsmøtet om Langbølgen og sykkelstiprosjektet mandag 20.3 på Munkerud, ble det på mitt spørsmål om hva en kost/nyttevurdering av prosjektet viste, svart at noe slikt fantes ikke før beslutningen om prosjektet  ble fattet i Oslo Bystyre. Sykkelstiene ble vedtatt i et "håp, tro og kjærlighet"-perspektiv om at Oslos befolkning skal sykle. Samtidig representerer jo prosjektet med sin fjerning av samtlige over 100 gateparkeringsplasser en ny trakassering av bilistene i Oslo, og ikke minst betydelige investeringsutgifter for Munkelia Borettslag og deres beboere i nye parkeringsplasser, dersom man klarer å finne plass innenfor egen eiendom.

Les flere debattinnlegg på noblad.no

LES OGSÅ: Skal bygge nye sykkelfelt og rundkjøring

På kommunens hånd vil vel prosjektet innebære investeringer for noen titalls-millioner, og det er forstemmende, og jeg vil tro absolutt uakseptabelt for de fleste skattebetalere, at en slik beslutning tas uten at man har kartlagt sykkeltrafikkmønsteret i området.  For det sykles i området, men "ingen"sykler i Langbølgen fra Nordstrandveien og oppover fordi det er for bratt! Dersom man skal til Lambertseter på sykkel, sykler man i småveiene hvor traseene blir langt mindre kupert/krevende.  Dette kan observeres hver dag.  Efter hva jeg har forstått ble disse momenter i rikelig omfang presentert av lokalbefolkning og bydelsutvalg før prosjektet ble vedtatt i Bystyret, men altså til ingen nytte.

Jeg kan presentere leserne og mulige beslutningstagere dersom noen slike skulle lese dette, med noen tall som om ikke annet gir en indikasjon på sykkelmønsteret i Langbølgen pt.

LES OGSÅ: Nå må du vike her!

I forkant av informasjonsmøtet satt jeg torsdag 16.3 i tidsrommet 0800-0900 og 1500-1700, fredag 17.3  0700-0900 og 1500-1700, samt mandag 20.3 0700-0900, i en bil i krysset Langbølgen/Nordstrandveien og talte helt nøyaktig antall syklister som kom gjennom krysset fra de forskjellige retninger og til de forskjellige retninger.  Jeg gjorde meg også notater om trafikken av gående og biler forøvrig.  Det blir for detaljert å ta med alt her, men en sammentrekning av de 5 tidsperiodene viser at av totalt 82 syklister gjennom krysset i de forskjellige retninger, var det 12  opp eller ned Langbølgen, herav tre "faste" skolegutter på fortauet  og inn/ut av Urtestien.  Detaljene finnes i et regneark som lett kan distribueres.

LES OGSÅ:

Sier nei til sykler i Langbølgen

Vil stanse sykkelfelt i Langbølgen

Mitt forslag til politikerne og prosjektet er at man nå, før man starter og enda har mulighet, dersom man har mot og vilje, til å stoppe prosjektet, gjennomfører detaljerte sykkeltrafikktellinger over lengre tid.  Samtidig kan man jo promotere Langbølgens fortauer som kombinert sykkel/gangvei.  Der er det efter min lille telling god plass til begge,  forventet antall tatt i betraktning, ihvertfall i området opp til Munkelia T-banestasjon.

LES OGSÅ:

Åpnet nye sykkelfelt i Nordstrandveien

Startet sykkelfeltarbeidene i Ekebergveien

Johnny Johnsen

Skattebetaler, bilist, syklist og beboer i Urtestien i 42 år som ikke personlig berøres av prosjektet

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags