Kulturskolen som en del av AKS-reformen

Erlend Tynning Larsen

Erlend Tynning Larsen Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

debattDet rødgrønne byrådet, med SV i spissen, ruller ut gratis kjernetid i aktivitetsskolen (AKS) i stadig flere bydeler og for stadig flere årskull. Målet er at halvparten av alle 1. til 4.-klassinger skal få tilbud om gratis kjernetid innen 2019. Dette bidrar til å gi alle barn i Oslo, uavhengig av foreldrenes økonomi, mulighet til de samme gode oppvekstvilkårene. Søndre Nordstrand SV har vært en pådriver for gratis AKS, og nå ønsker vi å ta tilbudet et skritt videre. For at AKS skal bli en arena med skikkelig læringsutbytte for barna ønsker vi å styrke samarbeidet mellom Oslo musikk- og kulturskole og AKS.

Søndre Nordstrand SV ser verdien av et bredere kunnskapssyn i skolen med økt fokus på praktiske og estetiske fag. Oslo musikk- og kulturskole sitter på dyktige lærerkrefter, og har allerede opplegg for samarbeid med AKS enkelte steder i byen. Gjennom sine kulturkaruseller tilbyr kulturskolen fire åtteukersbolker med kreative aktiviteter og undervisning i henholdsvis teater, dans, musikk og visuell kunst. Dette er sanselige opplevelsesfag som er en viktig del av barns utvikling. Søndre Nordstrand SV ønsker at dette skal bli et gratis tilbud, og vil jobbe for at byrådet skal sette i gang flere pilotprosjekter med kulturskole i AKS-tiden i 2018. En naturlig måte å realisere dette på kan være gjennom områdesatsingene i Oslo sør, Oslo øst og Groruddalen. Det er særdeles viktig at formen på, og innholdet i dette tilbudet utarbeides i tett samarbeid med kulturskolen. Det er de som sitter på kompetansen og best kan utforme et undervisningsopplegg som støtter opp under og utvikler barns medfødte estetiske sans og som passer i den enkelte AKS.

Samtidig er det viktig å styrke kulturskolens øvrige virksomhet. Oslo musikk- og kulturskole skal være kommunens ressurssenter for musikk- og kulturopplæring rettet mot barn og unge og gi flest mulig et godt undervisningstilbud innen ulike kunstfag. De skal både sørge for bredden i tilbudet og gi barn med særlige evner muligheten til å utvikle sitt talent. Det rødgrønne byrådet ga et skikkelig løft til breddeidretten i budsjettet for 2017. I 2018 bør det derfor være det kunstfaglige som får et ekstra løft. Søndre Nordstrand SV mener en styrking av Oslo musikk- og kulturskole er den beste måten å sørge for at enda flere barn og unge får utvikle sine kreative og skapende evner og ta del i ulike kunst og kulturuttrykk.

Erlend Tynning Larsen

Leder Søndre Nordstrand SV

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags