Utviklingen av Bydel Søndre Nordstrand - utfordringer og muligheter

SØNDRE NORDSTRAND: Kort avstand mellom   Bjørndal og Rosenholm, og mulighet for parkeringshus inne i åsen  ved Rosenholm stasjon.  Rødt område kan bli parkering, blå markering kan bli sykkeltunnel som kobler  Bjørndal til Rosenholm, skriver Ole Jørgen Klaussen.

SØNDRE NORDSTRAND: Kort avstand mellom Bjørndal og Rosenholm, og mulighet for parkeringshus inne i åsen ved Rosenholm stasjon. Rødt område kan bli parkering, blå markering kan bli sykkeltunnel som kobler Bjørndal til Rosenholm, skriver Ole Jørgen Klaussen.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Søndre Nordstrand har ikke bare sosiale utfordringer, bydelen har også stort potensial! Her er en utfordring til Oslo bystyre.

DEL

DebattBydelen Søndre Nordstrand, har blitt hengende etter i utviklingen av Oslo by. Og av den grunn har Oslo kommune startet Oslo-sør satsingen, og hvor Oslo kommune selv sier at dette skal forsterke inkludering, bedre folkehelse og trygge bomiljøene i Bydel Søndre Nordstrand.  

I og for seg er Oslo-sør satsingen prisverdig og tar tak i umiddelbare sosiale utfordringer, men fører den til noen virkelig varige resultater? Klarer Oslo-sør satsingen å løse de faktiske problemene som bydelen sliter med? Derom kan det vel være noe tvil.

LES PÅ NOBLADNO:

10 millioner kroner mer til Oslo sør i budsjettavtalen

Overrasket over statens Oslo sør-satsing

30 + 4 millioner statlige kroner til Oslo sør

Hva er det aller største problemet og utfordringen for Søndre-Nordstrand?

Svart på det spørsmålet, ser man når man observerer hvor mange mennesker som må reise fra og til bydelen hver eneste dag for å pendle til sine jobber og utdanning i andre bydeler. Det er nemlig en grunn til at f.eks. Holmlia stasjon regnes som en av de travleste jernbanestasjonene i Norge. Det er mangel på arbeidsplasser og studieplasser. Det mangler også møteplasser, hvor familier og mennesker kan møtes for å hygge seg sammen.

Og her ligger utfordringen for Oslo kommune:

Det som vil være viktig er å innlede et samarbeid med Oppegård kommune for å skape en felles utvikling av Søndre Nordstrand sammen med Kolbotn.

DEBATT:

Områdeløft for en hundrelapp?

Brutte løfter fra Høyre

Konkrete potensialer som kan nevnes er følgende:

Hauketo bør kunne fortettes og skapes mulighet for etablering av kontorarbeidsplasser og andre aktiviteter. Spesielt rundt Hauketo stasjon, og på strekningen mot Holmlia ligger mye muligheter.

Holmlia skal nå bygges ut med nytt kjøpesenter, hvor det også vil bli gitt muligheter for kontorarealer, og dette må sees veldig positivt på, og håper også det kan gi flere ringvirkninger, og sikre enda flere etableringer når man ser områdene videre sørover mot Rosenholm.

Området Rosenholm og Mastemyr bør sees i fellesskap, sammen med Oppegård kommune, for en samlet visjon. Her vil det være plass for mange etableringer, hvor alle vil få gåavstand til Rosenholm stasjon.

Noen eksempler:

• Etablering av et større badeland, som faktisk bør kunne bli både større og bedre enn

f.eks. Østfoldbadet i Askim. Gjerne i nærhet til Søndre Aas gård, slik at deler av gården kan bli et parkområde rundt et nytt bad. Det vil gi det møtestedet som innbyggere i Søndre Nordstrand bydel trenger.  

• NRK kan få tilbud om å etablere seg, og få akkurat de arealene og mulighetene de har behov for.

• Etablering av studentboliger med tilhørende forelesningssaler fra Universitetet i Oslo.

• Kontorbygg og næringsbygg til privat næringsliv. For med utvikling av det hele område, vil det bli mer attraktivt for andre etableringer. 

• Etablering av butikker og detaljhandel av alle slag.

• Etablering (flytting til) av statlige etater/direktorater e.l.

• Etablering (flytting til) av kommunens aktiviteter e.l.

LES OGSÅ:

Sammen om Oslo sør

Folkeopprør for å løfte Søndre Nordstrand

Parkering

Rosenholm har en helt unik mulighet som virkelig bør utnyttes, og det er muligheten for å bygge parkeringshus inne i fjellet, i åsen mellom Rosenholm og Prinsdal. Her kan det anlegges svært mange parkeringsplasser, med innkjøring både fra Prinsdal og fra Rosenholm. Noe som ikke bare vil gi parkeringsplasser for biler og sykkelhotell, men også gi en gang- og sykkelvei mellom Rosenholm og Skiveien, og dermed får også deler av Prinsdal gåavstand til Rosenholm stasjon.

Hvordan utvikle slike parkeringsplasser? Her er det mange å sammenligne seg med. De som virkelig har størst slikt parkeringshus er vel Tromsø, men også Molde, Grimstad, Fredrikstad, med flere. Så det er mange som har gjort lignende, og bevist at dette vil fungere veldig bra. Gjøres dette, vil store deler av dagens parkeringsarealer på Rosenholm kunne frigis til å etablere næringsbygg, hvor det kan tilbys etablering av alt fra butikkarealer til andre arbeidsplasser og også boliger.

Rosenholm kan bli et stort knutepunkt både for privatbil, tog og busstrafikk, og utvikles dette området slik, vil det være positivt for resten av Oslo, da det vil gi en betydelig reduksjon av trykket på trafikk inn mot Oslo fra øst og sør.

Bjørndal har i dag store utfordringer med samferdsel, og etableres det en sykkel-tunnel gjennom Grønliåsen fra Bjørndal idrettspark til Skiveien i retning Rosenholm, gir det en avstand på bare 2 km fra Bjørndal til Rosenholm stasjon, og det gir Bjørndal sykkel/gå-avstand til toget. Forutsatt tunnel mellom Skiveien og Rosenholm.

Det egentlige behovet for Søndre Nordstrand, vil være hjelp til selvhjelp.

Poenget er at det er viktig å se hele området samlet, og samarbeide over kommunegrensene. Det må utvikles næringsbygg, kulturbygg, forretningsområder og boliger, og ikke minst, gi bydelen noe å være stolt av.

Det aller beste, er at det ikke kreves så store pengesummer fra Bystyret, da det som kreves er handlingsdyktige politikere som våger å ta utfordringen med gi Søndre Nordstrand mulighet til endring. Mye vil være selvfinansierende, og noe vil spare kommunen for andre utgifter.

Søndre Nordstrand har ikke bare sosiale utfordringer, bydelen har også stort potensial!

Dersom dette kommer på plass, så vil også målsettingen i Oslo-sør satsingen kunne oppnås. Bare med den forskjell at det da vil gi varige endringer, og potensial for en positiv utvikling, og med den bieffekten at trafikken inn mot Oslo sentrum vil bli betydelig redusert.

Tar Bystyret utfordringen?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags