Staten må sikre Oslo sør-satsingen!

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

debatt Årsmøtet i Oslo KrF vedtok på vårt årsmøte følgende resolusjon: 

Staten må bevilge like mye til Oslo sør-satsingen som Oslo kommune i 2018. I Oslo kommunes budsjett er det satt av 30 millioner kroner til Oslo sør-satsingen i bydel Søndre Nordstrand, men bare 14 millioner i statsbudsjettet. I revidert statsbudsjett bør regjeringen legge inn ytterligere 16 millioner og vise at de virkelig vil satse på innbyggerne i et av områdene med størst levekårsutfordringer i Norge.

Bydel Søndre Nordstrand er mangfoldig både etnisk, kulturelt og levekårsmessig. Etter forslag fra bydelen er Holmlia syd og Bjørnerud valgt ut av byrådet som utgangspunkt for stedsanalyse i det videre områdeløftet 2018–2026. Disse delbydelene har blant annet de høyeste andelene med lav utdanning og arbeidstilknytning, fattige barnehusholdninger og trangboddhet. Det er også høy andel ikke-vestlige innvandrere med kort botid i Norge. Det siste året har man sett økte gjengtendenser og kriminalitet i bydelen.

Tiltak for enda bedre integrering av innvandrerbefolkningen, styrking av kriminalitets-forebygging og satsing på gode oppvekstsvilkår må prioriteres. For å få til en god utvikling av bydelen mener Oslo KrF at det er helt nødvendig med medvirkning fra lokalbefolkningen. I den videre Oslo sør-satsingen bør det med jevne mellomrom gjennomføres forskningsbasert evaluering av tiltak som settes i verk eller videreføres. Dermed kan kursen justeres når tiltak ikke virker.

Oslo KrF ønsker:

- videreføring av satsingen på ungdommens fritidstilbud med blant annet ny flerbrukshall og ordninger for billig og gratis deltakelse i aktiviteter.

- prioritering av skolehelsetjenesten med flere helsesøstre i større stillinger.

- flere miljøarbeidere på ungdomsskolene.

- videreføring av tilbudet med sommerjobber for ungdommer.

- å gi politiet mulighet for å videreføre særsatsingen på kriminalitetsforebygging i bydelen.

- å prøve ut ordning med leie-for-eie for familier som sliter med å få kjøpt egen bolig.

- å styrke språkopplæringstilbudet ytterligere for innbyggere med norskutfordringer. Norskferdighetene til mødre er særlig viktig.

- etablering av ny bibliotekfilial for unge på Mortensrud, à la det suksessfulle tilbudet på Tøyen.

- bedring av utemiljø som tilrettelegger for fysisk aktivitet og uteliv for alle innbyggerne.

- at kunnskapsbedrifter som skal flyttes eller ha nye filialer etableres i Søndre Nordstrand bydel, noe som vil gi et større mangfold av arbeidsplasser.

- ny svømmehall på Mortensrud.

Espen Andreas Hasle

Fylkesleder, Oslo KrF

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags