Enkle tiltak er ofte de beste

TRYGGHET: Foreldre og frivillig innsats er nøkkelen til at barn og unge skal lykkes i Søndre Nordstrand bydel, skriver lokalpolitiker Maria Quresh. Bildet av dagravnene på Mortensrud er tatt i en annen anledning. Illustrasjonsfoto

TRYGGHET: Foreldre og frivillig innsats er nøkkelen til at barn og unge skal lykkes i Søndre Nordstrand bydel, skriver lokalpolitiker Maria Quresh. Bildet av dagravnene på Mortensrud er tatt i en annen anledning. Illustrasjonsfoto

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

DebattDet er en glede å se at en ungdomspolitiker fra bydelen tar opp utfordringene Søndre Nordstrand har, slik som han opplever det. Det krever mot å gå offentlig ut med sine meninger, og derfor så ønsker jeg hylle engasjementet til min kollega i bydelsutvalget i Søndre Nordstrand. Dette fordi vi trenger en reell debatt om hvordan vi egentlig ønsker å forme bydelen vår.

Det er en del ting jeg er enig i, og andre ting som jeg ikke helt kjenner igjen fra mine 16 år i bydelen. Det første som slo meg da jeg leste innlegget til Kaan, var hans beskrivelse av bydelen som et skummelt sted. Jeg ble usikker på om det var ment som fiksjon eller fakta, og måtte derfor lese innlegget flere ganger for å være sikker på at jeg leste korrekt. Men det skal jeg kommentere senere.

LES OGSÅ: Politiet og Søndre Nordstrand har bommet

Søndre Nordstrand er en relativt ung bydel hvor cirka 1/3 av befolkningen er under 20 år. I tillegg har vi en høy andel minoriteter. Dette medfører at vi har noen problemstillinger i bydelen, som vi må jobbe videre med. Samtidig ser vi at flere av utfordringene som blir adressert i innlegget , som blant annet at 1 av 3 elever dropper ut av videregående skole ikke bare gjelder for bydelen vår, men for hele landet.

Det er ingen tvil om at 27 prosent er en høy prosentandel og de fleste er enige i at et så høy frafallsprosent ikke er greit. Derfor er bydelens politikere nødt til å komme med virkende tiltak som bidrar til at flere fullfører videregående opplæring i bydelen.

En av de viktigste årsakene til at elever dropper ut av videregående skole er at de har manglende ferdigheter med seg fra barne- og ungdomskolen. Og derfor trengs det en satsning på flere og gode lærere allerede fra barneskolen. Takket være byrådet har bydelen dette skoleåret blant annet fått ti nye ressurslærere som skal bidra til at elever allerede fra de yngste trinnene får den nødvendige hjelpen og får de ferdighetene som trengs for lykkes videre i skolesystemet.

LES OGSÅ: Alvorlig skadd etter overfall på Mortensrud

Parallelt med å utvikle ferdighetene og kunnskapen til barn og unge er integreringsarbeidet en svært viktig faktor for at de skal følge seg inkludert i den mangfoldige bydelen. Skolen er en viktig læringsarena hvor barn og unge møter ulike typer mennesker med ulik sosial- og kulturbakgrunn, og der bygger man også toleransen som trengs for å lykkes i en multikulturell bydel.

Bydelen har mange gode tilbud for barn og unge, som drives av de frivillige. Alt fra ungdomsklubber til idrettslag, men for at denne frivilligheten skal bidra til positiv utvikling, er vi nødt til å få foreldrene engasjerte i mye større grad. Foreldrene må allerede fra barneskolen være engasjert i det frivillige arbeidet både på skolefronten, men også rundt fritidsaktiviteten. Slik vil også samarbeidet mellom skolen og hjem være styrket.

LES OGSÅ: Vitner har pekt ut Mortensrud-mistenkte

Foreldre er barn og unges viktigste rollemodeller og spiller en unik rolle i deres oppdragelse og derfor vil deres engasjement ha en svært positiv innvirkning på barn og unge. Deres engasjement og frivillighet vil ha en reell effekt for ungdom som dropper ut av videregående skole eller de som holder på å ende opp i negative miljøer. Ikke bare vil det bidra til en positiv utvikling i bydelen, men foreldrenes engasjement og frivillighet kan være en avgjørende faktor for at unge lykkes.

Foreldrene og deres frivillige engasjement kan være nøkkelen til at flere barn og unge lykkes i bydelen – og det er her den største satsningen trengs, vi må sørge for at flere foresatte engasjerer seg i sine barns hverdag!

Problematikken med gjenger og kriminalitet forekommer der en større del av befolkningen er unge, og hvor det er andre sosiale utfordringer. Så at vi desverre har noen grupperinger i bydelen vår, er ikke et fenomen kun for vår bydel. Og ja, vi må sørge for at de som allerede er der får muligheten til å komme seg ut, og forhindre at flere søker seg dit. Derfor er det viktig at vi satser på ungdommen.

Politiet, altså vår lokale politistasjon, Manglerud, har følgelig ikke sviktet. De er kanskje den politistasjonen på Østlandsområdet som er mest kjent for sitt forebyggende arbeid, og måtte de fortsette med det. Hvilke tall som har eskalert opp til taket, må nesten Kaan svare på, men at vi trenger å iverksette tiltak for å forebygge og forhindre er jeg enig i.

Sammenligningen med USAs "war on drugs" faller på sin egen urimlighet, det er nesten ikke mulig å ta seriøst. Jeg er følgelig spent hva Kaan og hans parti vil legge frem av forslag, men det som er helt sikker er at det vil kreve en bred politisk enighet - og vi er allerede igang med å sette vår farge på bydelen.

Avslutningsvis så vil jeg si at hvis Kaan eller andre er redde eller føler seg utrygge i bydelen, så må de gjerne ringe meg, så skal jeg følge dem - rett og slett fordi, til tross for sine utfordringer, så er ikke Søndre Nordstrand et utrygt sted, ei heller et skummelt sted.

Klarer vi å endre holdningene gjennom politisk arbeid og kampanjer, så er jeg overbevist om at flere unge vil få ut potensialet sitt, og bli gode rollemodeller for de yngre barna. Allerede kan bydelen vise til idrettsutøvre på toppnivå, anerkjente artister, andre viktige aktører i samfunnsdebatten, lokale patrioter og politikere. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags