I løpet av 19 år har Søndre Nordstrand blitt mitt hjem. Det er her jeg er oppvokst, og jeg ville ikke vært den jeg er hvis jeg ikke bodde her. En multikulturell bydel med ufattelig mange ulike kulturer og levemåter. Det har gitt meg unik toleranse og et mangfold jeg er utrolig stolt av. Du må lete lenge etter en bydel med like mye toleranse og fellesskap som vår.

Dog er det veldig mange ting som går i gal retning.

Flere ungdommer rekrutteres til rus- og voldsmiljøer i bydelen. Frafallsprosenten er alt for høy blant elevene. Mange ender opp hos NAV, og mange blir dratt ut av sine hjem og familier på grunn av vanskelige kår. Den siste tiden har tallene eskalert opp til taket og det trengs tiltak fort. Som bydelsutvalgspolitiker i bydelen er det sjokkerende og nesten deprimerende å se hvordan bydelen har endt opp.

LES OGSÅ: Alvorlig skadd etter overfall på Mortensrud

Når jeg snakker med velgere og andre innbyggere i bydelen sier de at det er grunn til bekymring. De tør ikke lenger gå ut på kveldene, og det er mange som velger å flytte ut av bydelen.

Bydelens langsiktige plan for å hindre rekrutteringen til volds- og rusmiljøer og hindre frafall har gått nesten lik vei som USAs «war on drugs».

Det er ikke til å legge skjul på at vi har veldig mange ungdommer som kommer i leder- og toppstillinger senere i livet, og vi har veldig mange talenter. Saken nå dreier seg om de titalls ungdommene som er på vei til å falle ut hvert eneste år og som trenger tiltak og hjelp.

Man løser ikke denne problematikken ved å bortforklare problemstillingen, dog heller ikke å gi midler på flere titalls millioner til tiltak som ikke hindrer dette.

Bydelen vår har vært heldig. Med enorm satsning fra myndighetene har bydelen fått uttallige millioner med midler til å fordele til tiltak som gjør det bedre for barn og unge. Neste gang slike midler skal deles ut, ønsker jeg gjerne at ildsjelder og gründere i bydelen fremviser bydelsutvalget prosjekter som hindrer frarfall fra videregående og hindrer rekrutteringen til rusmiljøer.

LES OGSÅ: Vitner har pekt ut Mortensrud-mistenkte

For hva er egentlig grunnen til at disse ungdommene faller ut? Er det skolenes kvalitet? Eller, er det at ungdommene i bydelen vår ikke har de samme mulighetene som andre ungdommer?

Gjentatte ganger har skolen jeg gikk på for over syv år siden blitt regnet som en total problemskole av mediene. Det er her det er bråk, det er her det er totalt kaos; ifølge mediene. Dette gjør at mangfoldet på skolen blir mindre og flere foreldre trekker barna sine ut av disse skolene. Slik kan vi ikke ha det lenger. Det burde heller blitt sett på som en fordel at det er så mange ulike kulturer og nasjoner samlet på en skole.

Det er dog ikke til å legge skjul på at inntektsnivået og utdanningsnivået blant familiene i Søndre Nordstrand ikke er like høyt sammenlignet med bydeler som Frogner, Nordstrand og Vestre Aker. Dette fører til at ungdommene ikke får de samme mulighetene som alle andre. De får ikke delta på de samme fritidsaktivitetene som de i Vestre Aker, og de får ikke dratt på kino en lørdag i måneden.

Jeg er glad for at flere ildsjeler i bydelen har bidratt til å fjerne treningsavgiften innenfor fotball, håndball og basket med midlene de får fra oss politikere.

En løsning for mange i en situasjon med innskrekende midler til å delta i de ulike aktivitetene blir å starte i et rusmiljø. Salg og omsetning av narkotiske stoffer i bydelen har sprengt statistikken. Vi kan ikke lenger ha det slik.

Jeg kan ikke se innbyggerne i øynene hver eneste valgkamp og si at jeg lover dem en trygg bydel. Jeg kan ikke lenger høre på at innbyggerne i min bydel ikke tør å gå ut på kveldene, eller la barna delta på fritidsaktiviteter i fritidsklubbene i bydelen. De er redde, og da er min plikt og oppgave som politiker å bekymre meg for den frykten de opplever.

Det er ikke de fåtall masseslagsmålene i bydelen som opprører oss, for det kunne skjedd i hvilken som helst bydel. Det er ikke rusmiljøet som opprører oss, men det er at enda flere ungdommer rekrutteres til disse miljøene og faller utenfor skolen.

Etter sommeren håper jeg at flere politikere i bydelen kan være med på å støtte opp om forslagene til tiltak som skal komme fra partiet Høyre om hvordan vi skal hindre rekruttering og redusere frafallet. For det er mulig! Se på andre bydeler.

Politiet er nødt til å være med på laget, for det er de som har ansvaret, sammen med oss, for å gjøre bydelen tryggere. Oslo politi skryter på seg hvert år når kriminalstatistikken for unge kommer ut. Det er det ingen grunn til å gjøre. Politiets plan for å løse slike problemer har ført til at kriminaliteten har blitt overført fra sentrumsnære bydeler som Gamle Oslo til bydeler som Stovner, Grorud og Søndre Nordstrand. Det hadde ikke jeg jublet for.

Det er ikke det eneste ønsket mitt til politiet: Jeg håper også dere kan bli mer synlige i gaten. I tillegg er det ufattelig viktig at dere jobber mer forebyggende enn i dag. Jeg har snakket med mange ungdommer, og de gir tilbakemeldinger om at politiet nærmest behandler de fleste ungdommer som kriminelle; uten at de har gjort noe galt.

Les flere saker fra Bydel Søndre Nordstrand her

Ser dere en guttegjeng, slå av en helt vanlig prat; det er ikke sikkert de er der for å utføre kriminelle handlinger. Deres oppgave er ikke å skremme vanlige innbyggere dere kjører forbi. Deres jobb er å hjelpe og holde byen trygg.

Det trengs fra politiets side åpenhet om disse statistikkene. Det nytter ikke å fortelle om alle de positive sidene ved bydelen, for de vet vi jo allerede! Og det er vi veldig glade for! Det vi trenger er at dere viser åpenhet med de ungdommene dere møter på gata. Vær et forbilde, ikke vend dem ryggen og vis dem frykt når de ser en politibil. Jeg håper politiet blir med på laget.

Det er ikke «Unge og rus»-prosjektet på ungdomsskolen som hindrer rekruttering. I to uker får elevene i bydelen undervisning i hva alkohol og narkotiske stoffer gjør med kroppen, og elevene blir deretter fordelt oppgaver i å fortelle hverandre om hvor farlig dette er.

Det som trengs, kjære innbygger som leser denne kronikken, det er rollemodeller i bydelen. Alt for mange elever i dag sliter med å finne sin egen identitet, de sliter med å starte med de aktivitetene de ønsker å bli talenter i. Vi har ufattelig mange rollemodeller i bydelen. Elever som har gått på bydelens skoler i over ti år, og som i dag er fotballspillere, populære musikere og politikere.

Andre tiltak som vi innbyggere kan gjøre er å støtte våre ungdommer. La oss tørre å si ja til at noen ungdommer i bydelen vår velger utradisjonelle yrker. Vi har et stort mangfold, og dette medfører at noen velger utradisjonelle yrker. La dem bli snekkere, la dem bli byggarbeidere! Ikke alle må bli lege eller advokat. En siste bønn til oss alle sammen; ser dere noen på vei til å falle ut i et rusmiljø, snakk med dem og hjelp dem.

Det er ikke bare for ungdommens skyld vi burde ta et grep om dette. Det er for hele bydelens skyld. Bydelen vår går i underskudd på grunn av store kostnader innenfor barnevern og sosialhjelp. Å løse overnevnte problemstillinger vil medføre drastisk nedgang på kostnader til barnevern og sosialhjelp. La oss heller bruke de ekstra kronene vi får, til enda bedre lærere, bedre oppfølging og en tryggere bydel for alle sammen.