Bevar 100-meterskogene i Søndre Nordstrand

100-meterskog

100-meterskog Foto:

Av
DEL

debattNå som byen fortettes er det nødvendig å sikre grøntområder som enten har stor betydning for biologisk mangfold eller befolkningen. Kommuneplan 2018 legger opp til en sterkere fortetting ved knutepunkt, hvor det kan bygges høyt og tett. Dermed blir det ekstra viktig å ivareta grøntområdene i utkanten av fortettingsomådene, slik at avstanden fra der folk bor og grøntarealene ikke blir for stor.

Grøntarealene nær folk er viktigst

Søndre Nordstrand er en bydel med forholdsvis mye grøntareal. Likevel er det grøntarealene i nærheten av der folk bor som er viktigst og som er mest brukt av mange, spesielt eldre og barn. I et miljøperspektiv så er det viktig å ivareta attraktive grøntarealer i nærheten av der folk bor fordi dette reduserer behovet for å reise ut av sitt nærområde. En samfunnsfaglig studie har vist at dess trangere og tettere man bor, jo flere flyreiser tas.

Om ikke lenge skal Hauketo som kollektivknutepunkt gjennomgå en fortetting, Rosenholm er satt av som utviklingsområde, Holmlia som knutepunkt, mens Mortensrud nylig fikk vedtatt sin plan for videre utvikling.

Sammensatt befolkning som bruker nærområdet mye

Søndre Nordstrand er en bydel med en sammensatt befolkning og som helhetlig skårer lavt på levekårsindikatorer som inntekt, utdanning og høyt på barnefattigdom. En del har begrensede muligheter til å dra på ferie. Få har egne hytter.

En av de største kvalitetene i Søndre Nordstrand er grøntarealene. Spesielt er 100-meterskogene viktige for bydelens grønne preg. Til tross for at mange bor forholdsvis tett, oppleves ikke området som så tett befolket fordi husene er lagt rundt små skogsholt. Disse skogsholtene er mye brukt av barnehager, barn, turgåere, hundeeiere og ikke minst er de bosted for fugler og smådyr.

Borettslagene eier

Det er borettslagene som eier de fleste 100-meterskogene. I dag er mange regulert til boligformål. Dersom skogsområdene bebygges vil en av de fremste kvalitetene ved å bo i Søndre Nordstrand forsvinne. Dette vil kunne medføre at flere vil se ulempene som større enn fordelene ved å bo i bydelen. De som har råd, vil kunne vurdere å flytte ut av området. Ved en nedbygging av grøntarealet vil også verdien av boligene forringes ved at området blir mindre attraktivt.

Sosial bærekraft

Sosial bærekraft er å sikre alle like muligheter til å bruke felles ressurser. 100-meterskogene er en ressurs kanskje spesielt for eldre, barn og unge som ikke har mulighet til å reise bort i ferien, eller i helgene. De er viktige nærområdekvaliteter som bidrar til aktivitet, trivsel og stolthet over å bo i et vakkert nabolag.

Med dette som bakteppe har vi i MDG Søndre Nordstrand fremmet et forslag om at byrådet kartlegger og vurderer å sikre 100-meterskogene som grøntareal. Forslaget fikk gjennomslag i Miljø- og byutviklingskomiteen. Vi regner derfor med at forslaget også får gjennomslag i bydelsutvalget og at det dermed kan sendes som en oppfordring til byrådet. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags