MDG Søndre Nordstrand vil ha flere grønne arbeidsplasser til bydelen. Vi ønsker oss et reparasjons- og delingshus hvor elektronikk, klær, leker mm. kan få et forlenget liv eller byttes. På torsdag 12.04.18 behandles forslaget i bydelsutvalget.

Styrking av sirkulærøkonomien

Oslo står overfor en styrking av sirkulærøkonomien. Et sirkulært og bærekraftig forbruk som fører til redusert materielt forbruk er viktig for det grønne skiftet. Det å ta vare på tingene våre, dele, bytte, oppgradere, fornye og reparere, kan skape ny samhandling på tvers av generasjoner, sosiale grupper og kulturer og ikke minst bidra til flere arbeidsplasser.

Mange av arbeidsplassene knyttet til gjenbruk og ombruk krever ikke høy utdannelse eller utmerkede språklige kvalifikasjoner, men evne til å organisere, utvise service, reparere eller skape nytt innen håndverksfag eller håndarbeid. Dette gjør denne typen jobber lettere tilgjengelig for folk som har stått lenge utenfor arbeidslivet eller som ikke har fullført videregående skole.

Se til Torshov

På Torshov i Oslo er de allerede i gang med et Fiksehus som er et samarbeid mellom Torshov aktivitetshus, Restarters- som lærer bort hvordan reparere elektronikk og sykkelkjøkkenet- som lærer bort hvordan vi kan reparere sykler. De har kjøpt inn symaskiner for reparasjon av klær og har stadig ulike treff og verksteder hvor folk i bydelen både bidrar og deltar.

Et stort behov for arbeidsplasser i bydel Søndre Nordstrand

I Søndre Nordstrand er arbeidsledigheten blant landets høyeste. Statistikk fra 2017 viser at bydelen skårer betydelig over bygjennomsnittet på indikatorene lav utdanning, ikke fullført videregående skole og fattige barnehusholdninger; 50-70 prosent høyere. For indikatorene redusert funksjonsevne og ikke sysselsatte skårer bydelen 30 til 38 prosent over bygjennomsnittet. Dette betyr at det er et stort behov for tiltak som kan styrke arbeidsledige innbyggeres tilknytning til arbeidslivet (Faktaark Oslo kommune, Byrådsavdeling for finans, februar 2017).

Et Fiksehus kan være ett av flere slike tiltak som både kan tilby arbeidspraksis, arbeid, bidra til møteplasser og bidra til et mer bærekraftig forbruk. Aller best vil et slikt Fiksehus fungere i samarbeid med NAV og andre aktører som kan bidra aktivitet og gjennomføring av Fiskehuset.

Selve forslaget lyder som følger: 

Bydelsutvalget ber byrådet om å etablere et reparasjons- og delingshus (Mekkehus) i samarbeid med NAV med målsetting om å få flere langtidsledige i arbeid i bydel Søndre Nordstrand