Som beboer i bydel Søndre Nordstrand er jeg glad for engasjementet og oppmerksomheten som har vært knyttet til situasjonen og utfordringene i Oslo-sør. Det er viktig å videreføre det gode arbeidet og den innsatsen som blant annet Oslo sør-midlene har ført til.

LES OGSÅ:

Lokale politikere sikter mot Stortingsplass, se deres kampsaker

Disse lokale kandidatene kan du stemme på i Stortingsvalget

Jeg har selv bodd i bydelen i mange år og vært Oslo-benkens eneste representant herfra; derfor har Oslo sør-satsingen vært en viktig sak for meg. Derfor sørget KrF for at dette ble et tema i forhandlingene om revidert budsjett på Stortinget i vår. Vi fikk gjennomslag for at Oslo sør-satsingen skal videreføres i 2018. Det var ingen selvfølge fordi den opprinnelige planen var at satsingen skulle avsluttes i 2017.

I forrige uke møtte jeg ledelsen for enhet Øst i Oslo-politiet på Manglerud politistasjon. De forteller om en situasjon med økte gjengtendenser, mer vold og salg av narkotika.

Les flere debattinnlegg her

Selv om det er mindre kriminalitet enn for ti år siden, gjør dette meg bekymret. Politiet har satt inn ekstra ressurser for å ta tak i dette, men i første omgang bare i et prosjekt som skal vare til neste sommer.

Derfor bør den «nye» Oslo sør-satsingen ha øremerkede midler til det forebyggende arbeidet. Her må det tenkes langsiktig. Oslo sør-satsingen må spille på lag med det politiet gjør av forebyggende arbeid. Satsingen bør være rettet inn mot ungdom; et godt fritidstilbud, ny flerbrukshall og at tilbudet med sommerjobber for ungdommer videreføres og styrkes.

Når satsingen nå er vedtatt videreført kan vi sammen forme bydelens utvikling i positiv retning!

LES OGSÅ:

Folkeopprør for å løfte Søndre Nordstrand

I 2016 var Hans Olav Syversen lokalprofil i Nordstrands Blad