Merkelig fra Horntvedt om fortetting!

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDet er bred enighet i byutviklingspolitikken om hvordan byen vår skal utvikles til det beste for innbyggerne nå og fremover. Det skulle man ikke tro når man leser Horntvedts innlegg «Stans rå-fortettingen av Oslo!».

I Høyres program for 2019-2023 står det blant annet at «Oslo Høyre vil legge til rette for bygging av flere boliger. Det må bygges tettere og mer urbant der kollektivtilbudet er best.».  Jeg er helt enig i dette.

Inntil oktober 2015 styrte også Høyre byutviklingspolitikken, inklusive Horntvedts periode som byråd for byutvikling fra 2003 til 2006, og mange av prosjektene som nå ser dagens lys er direkte konsekvenser av det.

Horntvedt skriver at fremtidens by må være grønn og familievennlig. Dette er vi er enige om. PBE har nå utarbeidet et grøntregnskap. Det viser at omfanget av regulert grøntareal går oppover, at 47 % av byggesonen er grønn og at Oslo er Nordens grønneste hovedstad. 

Samtidig ønsker vi at byen skal bli enda grønnere og derfor fremmet Ap, MDG og SV forslag i bystyret om å opprette en ordning med tillatelser til å plante etter inspirasjon fra Paris. Slik at vi både gjennom større reguleringer og små tiltak hele tiden øker grøntandelen i byen vår. Det gir livskvalitet og livsglede.

Det er liten tvil om at Oslo vokser og forandrer seg i høyt tempo. For at byen skal bli et enda bedre sted å bo må vi styre byutviklingen og ikke overlate fremtiden til tilfeldighetene.  Vi vil føre en aktiv boligpolitikk og bidra til at det bygges flere og mer varierte boliger gjennom sterkere offentlig planlegging.

Vi støtter strategien med å fortette innenfra og ut, og effektiv og miljøvennlig fortetting i stasjonsnære områder. Samtidig skal nabolagsverdier og hensyn til omgivelser vektlegges i all byutvikling. 

Det fremstår også underlig populistisk når Horntvedt skriver at det rødgrønne byrådet legger opp til «rå-fortetting med rasering av småhusområdene».

Dette er selvfølgelig feil. Vårt byråd står på at småhusplanen skal gjelde og har ikke som politikk å bygge ned småhusområder i Oslo. Tvert imot. Gjennom utvikling sentralt og ved stasjoner gjør vi at de aller fleste småhusområder kan fortsette å være nettopp det. Det er faktisk færre småhus i utviklingsområder i vår kommuneplan av 2019 enn det var i Høyres kommuneplan fra 2015.

Tilbake til enigheten i byutviklingspolitikken: En opptelling Hanna Marcussen(MDG) fikk gjennomført i 2018 viser at det er full enighet i 2/3 av byutviklingssakene i bystyret. Når vi ser på den tredjedelen der det ikke er enstemmighet ser vi at det er Rødt som er mest uenig med byrådspartiene. Så når Høyre forsøker å fremstille det som om det er en avgrunn mellom vår politikk og deres egen er det ikke bare fordummende for debatten. Det er også feil.

Målet med utviklingen er at byen skal være god å bo og leve i, nå og i fremtiden. Oslo skal være byen for alle. En mangfoldig og raus by. Det oppfatter jeg er et mål som mange av bystyrets partier deler med oss i Ap. Det er jeg glad for. Det gjør byen vår bedre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags