Gå til sidens hovedinnhold

Åpent brev til ansvarlige for Oslos Byutvikling

Artikkelen er over 3 år gammel

Til byutviklingskomiteens leder Victoria Evensen(AP) og byråd Hanna Marcussen (MDG).

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fire hovedelementer i Reguleringsplan S-4105 for Holtet er:

1. Arkitektur: (ikke overholdt)

Intensjonen bak den nye planen var, den nye bebyggelsen skulle være i harmoni med eksisterende bebyggelse, det skulle bygges «flerfamilieboliger» i 2 til 3etg. Realitet: prefabrikkerte blokker i 4-5 etg. Ingen strøkstilpasning!

LES OGSÅ: - Holtet er alt ødelagt!

2. Miljø: (ikke overholdt)

Planen sier, Bevare mest mulig vegetasjon og utbygging med minimal masseforflytting. Realitet: all vegetasjon fjernes, maksimal masseforflyttingen, hele tomten graves ut.

LES OGSÅ:

Setter fortetting på vent i Oslo

Beboeropprør mot Rådhuset

3. Miljøgaten Kongsveien: (Ingen tiltak gjort)

Intensjonen sier, redusert hastighet til 30 km/t, skape sosiale møtepunkter med kafeer, torg og beplanting samt handelsvirksomhet. Realitet: Ingen tiltak gjort, «Holtetkrysset» uforandret med kryssende trikk, bil og fotgjengere. Nybyggenes søppelkasser i «miljøgaten» i stedet for vegetasjon!

Realitet: 3 av 4 elementer i reguleringsplanen er ikke overholdt!

Les debattinnlegg: MDG: Slutt på fortetting styrt av utbyggere

4. Fortetting: (til ca. 500 boenheter, bekreftet av Bystyret 22.04.09)

Antall boenheter skal øke fra 120 enheter til ca. 500 boenheter totalt! Bilparken: (Uregulert parkering i «villaveiene») Parkeringsnorm som indre by, gjennomsnittlig 0,8 biler pr. boenhet, ca. 500 biler. Realitet: antall biler pr. boenhet er ca. 1,3. Kombinasjonen gjennomgangstrafikk, uregulert beboer- og fjernparkering skaper trafikk- og parkeringskaos!

Innenfor området er planlagte 500 boenheter snart nådd.

Bekreft at dere påser at Bystyrets vedtak overholdes!

Kopi av bekreftelsen sendes PBE, att. dir. Ellen de Vibe

LES OGSÅ:

Slik skal eika på Holtet sikres

Stoppordre for boligprosjekt på Holtet

Omsorg pluss på Holtet nedstemt