Byutvikling!

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Åpent brev til Byutviklingskomiteens leder Victoria Evensen (AP), Byråd for Byutvikling Hanna Marcussen (MDG), CC. Bystyret, Direktør i PBE Ellen deVibe

DEL

DebattI Bystyrets vedtak av 6. september 2017, skaper punkt 5, kommuneplan sak 235, stor usikkerhet. «Beboeraksjon Oslo» anser det som en selvfølge at konsekvensutredninger skal foreligge for samtlige områder før det tas beslutning om omregulering, fortetting eller transformering! «Beboeraksjon Oslo» ber om at det blir belyst og bekreftet!

LES OGSÅ: Fortetting på vent i Oslo

«Detaljreguleringsprosesser i utviklingsområdene angitt i Kommuneplan 2015 (vedtatt av bystyret 23.09.2015): Smestad, Nedre Grefsen og Manglerud/Ryen, samt pågående og framtidige detaljreguleringer på Karlsrud, Lindeberg og Oppsal, stilles i bero inntil områdereguleringer med full konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven er gjennomført for disse områdene. I alle prosesser skal medvirkning fra innbyggerne være reell. I konsekvensutredningene skal minimum støy- og luftforurensing, befolkningsvekst, lokal næringsutvikling, positiv og negativ miljøpåvirkning, sosial og teknisk infrastruktur samt konsekvenser for barn og unge gjennomgås grundig.»

LES OGSÅ: Beboeropprør mot Rådhuset

Lovens intensjon var: «Plan- og bygningsloven §6, kommuneplanens arealdel § 11-5 og regionale planer § 8-1», skal alltid være gjenstand for en helhetlig plan og konsekvensutredning, før vedtak!»

«Beboeraksjon Oslo» ber Byutviklingskomiteens leder samt Byråden for Byutvikling bekrefte at vi har forstått bystyrevedtaket av 6.9.17 som følger:

• Konsekvensutredninger utføres før en beslutning om omregulering, fortetting eller transformering av områder!

• Konsekvensutredning skal utføres etter faglig aksepterte standarder og av personer eller firmaer med relevant faglig kompetanse!

• Prinsippet om konsekvensutredning skal gjelde for alle boområder der det er planer om omfattende omregulering, fortetting eller transformering. Området skal sees helhetlig!

«Beboeraksjon Oslo» ser frem til en bekreftelse innen den lovpålagte tidsfristen».

LES OGSÅ DEBATT:

MDG: Slutt på fortetting styrt av innbyggere

Skaper usikkerhet på Karlsrud

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags