Den såkalte «Holtet-fortettingens» virkelighet er noe helt annet enn vi ble lovet!

Holtet trikkebase: Arkivfoto: Kristin Trosvik

Holtet trikkebase: Arkivfoto: Kristin Trosvik

Av
DEL

Leserbrev«Trikkestallområdet» var utpekt og planlagt som senteret i fortettingen. Sporveien trengte tid for relokalisering og fikk dispensasjon til å bli frem til 2028.

Utbyggerne så mulighetene til rask fortjeneste ved å rive småhusbebyggelsen. De gikk fra villa til villa og fristet eierne med høye priser. Slik startet raseringen av småhusområdet!

Kongsveien 82, avsatt til «allmennyttig formål» ,ble solgt til en utbygger som umiddelbart søkte om omregulering til boligformål. På tross av mangel på barnehager, sykehjemsplasser og omsorgsboliger i området, ble eiendommen omregulert til boligformål! Bydelsutvalget protesterte men ble «overkjørt» av Bystyret!

Senteret for den planlagte fortettingen, «Trikkestallområdet», forble uberørt! Sporveien ønsker nå å bli værende! De øker bruken av området og søker om omregulering av området fra Bolig til Verksteddrift. Vi ble lovet en forbilledlig fortetting!

Hva fikk vi?

• Miljøgate i Kongsveien; ikke utført.
• Trikkestallene; ikke flyttet og frigjort.
• Områdets eneste område til «allmennyttig formål»; omregulert til boligformål.
• Trafikkanalyse i Kongsveien, Bystyrevedtak 2009; ikke utført.
• Et av Oslos farligste kryss, Holtetkrysset; ikke forbedret.
• Oslos eneste gjenværende Skysstasjon, (Holtveien 9,vernet); ulovlig revet.
• «Byvillaer» i «stedstypisk karakter» i 2-3 etasjer var intensjonen, men prefabrikkerte blokker i 4-5 etasjer, fjernt fra stedstypisk arkitektur, er bygget!
• Ingen grøntområder er vedlikeholdt!

«Uten Trikkestallene er fortettingspotensialet på Holtet lik null» sa PBE! Når hovedelementet i fortettingsplanen er borte, må det få konsekvenser for den videre utvikling! Bystyret må avklare situasjonen, stoppe raseringen!

Bystyret har ansvaret for at den utbyggerstyrte fortettingen opphører og lokaldemokratiet får delta i planleggingen av Holtets videre utbygging! Kommunerevisjonen dokumenterte i rapport 16/2019: «Lokaldemokratiets manglende medvirkning er ikke i henhold til loven». Det merket vi!

Knutepunktfortettingens videre utvikling på Holtet må derfor revideres, «settes på hold»!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags