Aftenposten har fra sitt ståsted i indre by satt søkelys på gigantprosjektene i Oslo som skaper store miljøproblem i Oslo og Bærum. Dessverre har de ikke gitt rom for tilsvar i denne samferds- og folkehelsepolitisk svært viktige Oslo-saken.

Tunnel foreskrives som løsning. Planlagt tiltak på E18 vestover sammenlignes med foreslåtte Oslopakke3-tiltak på E6 og Store Ringvei i Oslo øst. Operatunnelen var et gigantprosjekt-fra Oslopakke2.

LES OGSÅ: Statens vegvesens planer for nye E6 Oslo øst: Fem kilometer tunnel og dobbel veibredde

I dag går det over 70000 biler daglig gjennom Operatunnelen. På E18 gjennom Bærum går 85000 biler. På E6 sør for Ryen kjører 70000, og på E6 opp til 120 000 biler hver dag.

I noen av løsningsforslagene til E6 Oslo øst er trafikkmengden beregnet til 140 000 biler. Det er en vei med veldig mange filer. Med nullvekstmålet for biltrafikk er det ulogisk å bygge tunneler som skaper betydelig kapasitetsøkning som også er i strid med Stortingets ønske.

Sterk utbygging av kollektivtilbudet sikrer at de som må bruke egen bil kan fortsette å gjøre det på et veinett med dagens kapasitet uten store køproblemer.

Arbeidet med å utrede tiltak på E6 og Store Ringvei i Oslo øst har sluttdato om ett år. Samtlige løsninger har redusert reisetid som mål.

E6 er den nasjonale hovedveien for all tungtrafikk mellom Norge, Sverige og resten av Europa og skal frakte mange nye innbyggere i ny bydel på Gjersrud-Stensrud med buss inn mot nytt knutepunkt på Bryn og Hovinbyen.

Vi støtter ikke den planlagte tunnelløsning for E18 gjennom Bærum og bare en løsning E6 og Store Ringvei i Oslo øst der gevinstene er klart større enn kostnadene.

Operatunnelen som har utløst enorme gevinster for Oslo og sikret byen god kontakt med fjorden er en bedre sammenligning. Operatunnelen var dyr, mens tunnelene for E6 og Store Ringvei kan bygges i fjell uten hensyn til at Oslofjorden skal renne inn i tunnelløpet.

En god løsning må lede trafikken under bakken ved bygging av flere av- og påkjøringer langs tunnelen, som i Operatunnelen, samtidig som dagens veier bygges ned i takt med økt veikapasitet under bakken og omdisponering av arealer til formål som fremmer folkehelsa i Oslo.

6-8-felts veier gjennom tjukkeste Oslo gjør ikke det og vi undres over at ikke SVV s prosjekt E6 Oslo øst omfattes av større interesse i denne viktige tida fram til ny Nasjonal transportplan skal behandles i Stortinget.