Gå til sidens hovedinnhold

Store utbyggingsplaner på Ekebergsletta er blitt gigantiske  - med våre politikere som pådrivere

Artikkelen er over 4 år gammel

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Oslo idrettskrets og Bækkelaget sportsklubb har nettopp presentert sine nyeste utbyggingsplaner for Ekeberghallens utvidelse. Skjønt, utvidelse er et lite dekkende ord, for den gamle Ekeberghallen skal nå bygges inn av et anlegg som er mye større enn hallen selv. At det ikoniske landemerket Ekeberghallen ikke lenger vil synes fra Ekebergsletta blir nok en stor overraskelse for mange.

De nye planene erstatter de tidligere planene til BSK, der klubbledelsen var tydelig på at man ønsket å holde ny bebyggelse innenfor fotavtrykket til det eksisterende klubbhuset. Dette anlegget inneholdt mange gode elementer som ville komme andre enn klubben selv til gode, og det var et relativt skånsomt terrenginngrep.

Les på noblad.no: Et skritt videre for planer rundt Ekeberghallen

Men - etter at Områdeprogram for Ekebergsletta ble vedtatt er all tidligere beskjedenhet lagt til side, der OIK og BSK nå legger opp til en utbygging som tyner de utvidete rammene til siste dråpe – helt etter modell av KFUM. Våre politikere har jo sagt at man skal kunne bygge ut 13.000 kvadratmeter i 19 meters høyde på Ekebergsletta. Da ville det jo være meningsløst ikke å gjøre det – eller hva?

KFUM på sin side nøyer seg ikke lenger med å ta skogen bak nåværende arenaanlegg for å bygge ut, man ønsker i sine siste planer å ta enda mer skog! Nå for å anlegge ny bilparkering! KFUM Eiendom prøvde å søke Eiendomsetaten direkte om fellingstillatelse uten å informere de berørte parter eller noen andre instanser, men fikk et ettertrykkelig nei: Eiendomsetaten var helt klar på at den ønsker å bevare dette grøntområdet urørt. Vi kan bare med uro håpe at våre politikere ikke nok en gang tilsidesetter fagetatenes klare anbefalinger til fordel for idrettsledernes ønsker.

LES OGSÅ: Slik kan Ekebergs nye storstue bli

Ekebergsletta for Alle har åpent vært motstandere av de store utbyggingsplanene på Ekebergsletta, men spilte i siste runde inn et forslag til våre politikere om i hvert fall å kreve samarbeid av de to lokalklubbene for å holde nedbyggingen av Ekebergsletta på et minimum. Hvis Ekebergsletta først skal bygges ut, burde dette være en helt ukontroversiell og pragmatisk tilnærming. Men nei – ingen politisk støtte for dette heller, i hvert fall ikke fra de store partiene. Idretten skal ha fritt spillerom, punktum. Det vil være urimelig å kreve samarbeid av noe slag, ser ut til å være holdningen. Er det fordi dette ville kreve for mye av to lokalklubber som ikke har historikk for å samarbeide særlig godt?

La oss få det anlegget som våre barn og unge faktisk trenger, ikke kontorer, hotell, konferansefasiliteter, to svømmehaller(?) osv.

Les flere saker fra Ekebergsletta på noblad.no

Vi må forvente av våre idrettsledere og politikere at utbyggingen av Ekebergsletta samordnes mellom aktørene, og at det tas hensyn til andre enn idrettsklubbene selv. Og viktigst av alt: Samordning mellom aktørenes behov må skje med en klar målsetning om å skåne landskapet og lokalmiljøet mest mulig, ikke for å frigjøre enda mer utbyggingsareal til kontorutleie og annen kommersiell virksomhet. Vi er fremdeles noen som trodde idrettsledere skulle holde seg til idrett...

LES OGSÅ:

- Store deler av sletta allerede fredet

Usikkerhet rundt statlig vern av Ekebergsletta