Gå til sidens hovedinnhold

Stø kurs for Arbeiderpartiet på Ekebergsletta

Artikkelen er over 4 år gammel

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sigurd Slåttebrekk i «Ekebergsletta for alle» (EfA) skriver i Nordstrands Blads papirutgave 8.09.16 og på noblad.no uken før at «Ingen vet hvor AP hopper…».

Jeg kan gi ham rett i tittelpåstanden, ettersom AP ikke hopper noe sted. Vi holder stø kurs i tråd med vårt program og grunnleggende prinsipper, både på Ekebergsletta og ellers. Angående de øvrige påstandene i innlegget hans, er det derimot ikke mye jeg kan gi ham rett i.

Les flere saker og debattinnlegg om Ekebergsletta og KFUM her

Kuvendinger og dulgte prosesser?

Slåttebrekk og EfA spekulerer i at det foregår politisk hestehandel, kuvendinger og dulgte prosesser. Styret i Nordstrand AP fattet sitt enstemmige vedtak 21.04.16 om at vi støtter KFUMs planer slik de da forelå. Planene ble på nyåret presentert på et dialogmøte for partier og parter på Rådhuset – inkludert EfA og PBE. Nordstrand APs styrevedtak var i tråd med vedtak vi fattet i styret i 2014, med støtte til et nedskalert forslag fra KFUM. Dette stemte vi da også for i BU i juni 2014. Vi gikk som øvrige partier mot et tidligere og langt mer omfattende forslag fra KFUM. Hva angår vedtak i BU juni 2015 gjaldt dette kun bydelens høringsuttalelse, ikke selve områdeprogrammet. Denne uttalelsen nevner ikke arealdisponeringer.

Sammen om Ekebergsletta

Når det gjelder prosesser og behandling av områdeprogram kan byutviklingskomiteens leder og ansvarlig for prosessen på Rådhuset, APs Victoria Marie Evensen, bekrefte følgende:

AP, SV og MDG er opptatt av å finne de beste løsningene som gavner flest mulig, og har sammen diskutert og konkludert på det grunnlag i denne saken.

At innstillingen fra PBE justeres og endres noe i byrådssaken er ikke uvanlig. Det har skjedd flere ganger under dette byrådet og skjedde også under forrige byråd.

Områdeprogrammet skal legge føringene for hvordan området kan utvikle seg i fremtiden. Forslaget legger opp til en balansert løsning, hvor det tas hensyn til natur og landskap, rekreasjon og breddeidrett. Alle berørte parter har uttalt seg i flere høringsrunder, og de aller fleste aktører har uttalt seg positivt til hovedgrepene.

Les flere debattinnlegg fra Nordstrands Blad her

Byrådet foreslår å vedta dette forslaget med noen justeringer. I PBEs forslag legges det opp til utbygging med fotavtrykk på 14 500 m2 ved dagens Ekeberghall, og å bevare KFUM-banen mer eller mindre som i dag. KFUM har i årtier drevet virksomhet på Ekeberg og ønsker å utvikle området rundt banen til et lite stadion, med en bebyggelse vest og nord for banen på ca. 5000 m2. Dette skal også romme bymiljøetatens driftsstasjon og en barnehage. Banen skal fortsatt være åpen for alle utenom faste kamp- og treningstider. Vi mener dette vil styrke idrettstilbudet til barn og unge i området, og ønsker å tillate et slikt prosjekt med høye miljøkvaliteter.

For å forhindre større utbygging i området ved Ekeberghallen og KFUM-banen enn det PBE anbefaler, foreslår vi samtidig å redusere fotavtrykket av utbyggingen ved Ekeberghallen tilsvarende. Dette gir fortsatt rom for en oppgradering og utvikling av fasilitetene her, men ikke ved at bebyggelsen i nevneverdig grad sprer seg mer utover.

Området som omfattes av områdeprogrammet utgjør 1400 dekar (1,4 km2), og området ved KFUM-banen og Ekeberghallen utgjør bare en brøkdel av dette. I vårt forslag tillater vi totalt bebygd areal i hele området på ca. 38 dekar (ca. 0,038 km2), dvs. ca. 2,5% av området. Det meste av dette består av allerede eksisterende bygninger, som Ekeberg hovedgård, Ekeberghallen, julemerkehusene og søylehuset. Vårt forslag er altså i hovedsak et verne- og bevaringsforslag, som også ivaretar idrettshensyn.

LES OGSÅ DISSE DEBATTINNLEGGENE:

Venstre sier nei til bygging på Ekebergsletta

KFUM er - og var - populære på Ekebergsletta

Frp er garantisten for KFUM på Ekebergletta