Gå til sidens hovedinnhold

Er KFUM uløselig knyttet til Ekebergsletta?

Artikkelen er over 4 år gammel

DEBATT Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Iflg. oppslag i Nordstrand blad 26. mai, uttaler KFUMs Vegard Kobberdal at KFUM er uløselig knyttet til Ekebergsletta. Arbeidet drives av frivillige, som bor rundt Ekeberg. Flytting vil frata barn og unge deres lokale fotballklubb. Flytting til Søndre Nordstrand er helt uaktuelt, sier Kobberdal.

Den samme Kobberdal, nå aktivist for vern av Ekebergsletta, blander kortene i sin avvisning av invitasjonen fra Søndre Nordstrand om bygging av fotballstadion der.

Les flere saker og debattinnlegg om Ekebergsletta her

Kobberdal hevder at flytting til Søndre Nordstrand vil hindre KFUMs videreføring av moderne barne- og ungdomsarbeid på Ekebergsletta.

Ingen ber KFUM flytte fra Ekebergsletta.

Kobberdal har ikke fått med seg at invitasjonen fra Søndre Nordstrand gjelder etablering av en fotballarena, som ikke eksisterer i dag. 

KFUM hevdes å ha vært på Ekebergsletta i nær 50 år. Innenfor de siste 8 - 9 år har Kobberdal og Co. konvertert tidligere friareal til privatiserte, inngjerdede fotballbaner med kunstgress. Betydelige områder er asfaltert til bilparkering. Disse inngrepene gir ingen «historisk hjemmel» for planlagt skograsering og nedbygging av 15 000 m2 areal med stadion, næringsbygg og parkeringsplasser for hundrevis av biler. Kobberdal støtter seg kanskje til juridiske institutter som hevd eller alders tids bruk? I så fall er avsporingen total.

«Folk i Norge må venne seg til å tenke nytt, omstille seg og vise evne til mobilitet», sier Regjeringen Solberg. Solberg viser til vestlandsk fallert oljevirksomhet. Det er fånyttes å hevde at en har bodd i Stavanger i 4 slektsledd, hvis rammebetingelsene er endret. Likeså må Kobberdal og KFUM omstille virksomheten sin i pakt med grønne verdier fokusert rundt miljøvern, tiltakende arealknapphet, rekreasjon og bærekraftig utvikling til fordel for hele byens befolkning. Motsatt naturødeleggende, segregert og privatisert anleggsbygging for særgrupper på Ekebergsletta.

Les flere saker om KFUM på noblad.no her

Utbygging på Søndre Nordstrand vil ikke frata barn og unge på Ekeberg deres lokale fotballklubb. Kobberdal må beflitte seg på ikke å blande hummer og kanari. På Søndre Nordstrand vil KFUMs arenaplaner være velkomne og høste den anerkjennelse Kobberdal søker. KFUMs visjoner for et stort anlegg for turneringer, storinnrykk av fotballklubber fra land og strand, høye tribuner, flotte lysmaster og gjallende høyttalere, innkjøp av profesjonelle spillere og treningsfasiliteter til fotballandslaget er innen rekkevidde. Og gode penger for KFUMs entreprenører. Kobberdals drømmer om kommers og industri med profitt og spilleinntekter for klubber og organisasjoner kan virkeliggjøres.

Kobberdal forbigår underliggende kapitaliseringsproblematikk i sin iver for å bygge ut hva han profilerer som «idrettsbarnehage» og «møteplass for store og små» på Ekebergsletta. Leie-/bygslingspris for KFUM-hallens tomteareal og to fotballbaner og en betydelig bilparkeringsplass er iht. kontrakter med Oslo Kommune satt til kr. 10 000 pr. år for 21 555 kvadratmeter bynære og naturskjønne områder. Tomteverdien for tilliggende eneboliger i Slettas randsone anslås til 5 mill kr. pr. mål. Applisert på KFUMs leiearealer representerer det et investerings bortfall på ca. 107,5 mill. kr. Ikke uforståelig at Kobberdal og KFUM tviholder på Ekebergsletta…..

Noe oppsiktsvekkende er det likevel at KFUM og Kobberdal ikke har sikret tomtegrunn på Ekebergsletta for sine utbyggingsplaner. Leiekontrakten med Oslo kommune for kunstgressbanene løper ut om 11 år og avskjærer positivt anført enhver utbygging på eller nedover i grunnen, utover hva som kreves til drift av kunstgressbaner.

Etter innsynsbegjæring til Oslo kommune, svarer kommunen at den ikke har hørt om eller er kjent med nye, tilleggs- eller endringskontrakter med KFUM i dette området. Det er ikke akkurat normen i ryddige miljøer å sette i gang omfattende og kostbart utredningsarbeid, arkitektkontorer, byggemeldinger, konsekvensutredninger, høringer og bråk, hele tre ganger på rad, i samme ærend, uten å ha tilgang til tomt.

Kristelig forening for UNGE MENN er åpenbart styrt av ELDRE menn. Uten våknende forståelse for naturverdier og immaterielle verdier, hinsides inngangsbilletter og driftsregnskap. Undertegnede er uten entusiasme hva angår redelighetsnivået i terminologi, argumentasjon, presentasjoner og taktikkeri. Men organisert idrett på høyt nivå og fotball i særdeleshet har dårlig rykte for tiden.

Rolf Hofmo, Ekebergslettas far, formulerte det svært treffende. Sitat:

«En idrettsorganisasjons viktigste oppgave er å få flest mulig til å drive idrett. Utviklingen av menneskelegemet og folkesundheten er et grunnlag som enhver idrettsbevegelse må bygges på. Gjør den ikke det, og har den ikke dette klart for seg, så blir det ikke en idrettsorganisasjon, men en forretning, en butikk av idrettsfolk, et artistsirkus», sitat slutt. Fra Slagstads bok om Rolf Hofmo, «De nasjonale strateger», 1998.

Det er vanskelig å se annet enn at Bystyret i Oslo, i sterk omstilling, må vektlegge natur, miljø og rekreasjon og peke på Søndre Nordstrand for KFUMs elitefotballarena.