Gå til sidens hovedinnhold

Nordstrand Ap svarer på kritikk om KFUM-støtte

Artikkelen er over 5 år gammel

debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nordstrand Arbeiderpartis ja til KFUM på Ekebergsletta Jannicke Birkevold i aksjonsgruppen Ekebergsletta for Alle skriver i et innlegg i Nordstrand Blad 4. mai at «Nordstrand AP tar beslutninger på feil faktagrunnlag».

Les debattinnlegget her: Nordstrand Arbeiderparti tar beslutninger på feil grunnlag

En heller drøy påstand som ikke kan stå ubesvart. Feilen vår synes å bestå i at vi ikke er enige i at «Ekebergsletta bygges ned», «bygges ut bit for bit» og liknende utsagn fra profilerte aktører i EfA. INGEN jeg har møtt eller hørt i sakens anledning ønsker noe i den retning.

For å holde oss til det vårt styrevedtak presiserer, omtalt i mitt innlegg i NB 4. mai: Vi er positive til KFUMs aktuelle planer for å utvikle området de allerede disponerer. At bydelens befolkning samtidig får glede av en ny idrettsbarnehage for 100 eller flere barn og en sårt tiltrengt svømmehall, er svært velkomment.

Vi har ellers ikke tatt standpunkt til eventuelle andre planer fra andre aktører, ettersom kun de aktuelle fra KFUM sto på vår dagsorden. Slettelandskapet og skogene rundt ønsker vi skal bevares som det er. Det gjør så vidt meg bekjent også KFUM.

Les også AP sitt debattinnlegg: Sier ja til KFUMs planer på Ekeberg

Faktafeil: Birkevold har både i Nordstrands Blad og på Facebook hevdet at KFUM kun vil bygge et 12,5 m basseng, noe som har avfødt en rekke hånlige kommentarer fra hennes meningsfeller. Slikt skulle etter sigende være billig, puslete og uegnet for undervisning av skolebarn. Det er mulig det ville være snaut, men så er det da heller ikke korrekt. Bassenget er riktignok 12,5 m bredt, men hele 25 m langt. I tillegg viser planene et terapibasseng og et motstrømsbasseng for barn.

En annen feil Birkevold synes å gjøre seg skyldig i er å blande eldre dokumentasjon av KFUMs planer med de nye fra 2016. Slik kan man få ganske underlige regnestykker. Det er selvsagt de siste planene Nordstrand Arbeiderparti nå har tatt stilling til. Birkevold fikk for øvrig utdelt den samme dokumentasjonen som vi mottok på et dialogmøte i sakens anledning på Rådhuset i vinter, og burde selv ha kunnet sjekke riktig faktagrunnlag, slik vi har gjort.

Les også Oslo Idrettskrets debattinnlegg: Ekeberg by- og idrettspark, en oase for alle

Fotavtrykk: Barnehage for 100 barn har et normtall for uteareal på 2.600 kvm. Det gis normalt tillatelse på 80% av normtallet dersom omkringliggende arealer kan oppveie for de resterende 20%. Det er derfor satt av 2.100 kvm i KFUMs planer til barnehagens uteareal. Arealet er i tilknytning til bygget og vil få lekeapparater og en del grønt. Arealet blir allment tilgjengelig utenom barnehagens åpningstid. Arealet er ikke en del av kunstgressbanen, da dette ikke tillates.

Barnehagen som KFUM har planlagt, vil kunne erstatte arealet på 4.000 kvm som PBE har avsatt til dette formålet i skogholtet.

Totalt fotavtrykk på de nye bygningene og anlegget i KFUMs forslag er 4.400 kvm. I disse byggene blir det allment tilbud for Fotballakademi med leksehjelp, barnehage for 100 barn, treningssenter, badeanlegg, basishall. Driftsstasjon, toaletter og garderober er inkludert. Eksisterende tribuner på 500 kvm vil innlemmes i dette anlegget og inngår som en del av de 4.400 kvm.

Fotavtrykk for bygningene i Plan- og bygningsetatens alternativ vil være ca. 2.400 kvm, dersom man beregner en normal størrelse på barnehagebygg og inkluderer driftsstasjon. Inkluderes areal som vil gå til parkeringsområde utenfor driftsstasjonen, blir fotavtrykket desto større.

LES OGSÅ: Vil bygge nytt KFUM-bygg fem meter ned i bakken

KFUMs nåværende anlegg er heller ikke medberegnet i dette fotavtrykket. I en slik løsning går man dessuten glipp av både arena, badeanlegg, treningssenter o. a. nevnte publikumstilbud.

Dette er grunnlaget for at Nordstrand Arbeiderparti støtter KFUMs alternativ slik det nå foreligger.

Les også hva Nordstrands Blad skrev om KFUMs første utbyggingsplaner i 2013