Gå til sidens hovedinnhold

Tilsvar til Esten O. Sæthers innlegg "Per du lyver"

Artikkelen er over 4 år gammel

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tilsvar til Esten O. Sæthers debattinnlegg «Per du lyver»

Esten O. Sæther er lite konkret i sin støtte for KFUMs påstand om uløselig tilknytning til Ekeberg. Interessant er det kanskje når han trekker frem sitt egeninnførte begrep «skjult privatisering» av Ekebergsletta. I Nordstrand blads utgave av 16.6. brukes konsekvent begrepet «privatisering», en juridisk standard med klart definert innhold. Esten O. Sæthers «skjulte privatisering» er nok helst en virksomhetsintern terminologi i KFUM. Ikke ment for offentlig bruk. En glipp.

LES OGSÅ: Er KFUM uløselig knyttet til Ekeberg?

Esten O. Sæther omgår temaet nedbygging og privatisering av Sletta. Det er jo saken folk er oppbragt over! Nedbygging og privatisering av Sletta berører ikke KFUMs arbeid med barn eller barneidrett.

Esten O.Sæther forbigår enhver faktabeskrivelse knyttet til KFUM, og sporer av med påstander om løgn. Det åpner frihet for undertegnede til å utdype faktagrunnlaget ytterligere, utover oppslaget torsdag 16. juni.

I fabelen om KFUMs «møteplass for store og små» presenterer KFUM arkitekttegninger av hvordan det hele kan komme til å bli. Presentasjonene viser fotballstadionen sett fra 100 meters fugleperspektiv, slik anlegget vil se ut for folk som reiser utslippsfritt med vinger. Det er vanskelig å få øye på sånne, aller minst hos Kristelig Forening for Unge Menn.

En av KFUMs presentasjoner viser fotballanleggets vestside, hvor det er tegnet inn en frodig skog. Det er flott. Men et våkent publikum vil observere at KFUM har gjort en «glipp». I hele området hvor KFUM vil reise et 15 000 m2 stort og 100 meter langt privat næringsbygg er skogen fjernet og – hold deg fast – flyttet over på 13 tilgrensende naboeiendommer, som er skogfrie i dag.

Tre forhold skal bemerkes:

1) Det er uvanlig, ja oppsiktsvekkende å plante skog hos naboer uten deres samtykke. Trolig umulig. Norsk Rettstidende, som refererer høyesterettdommer helt tilbake til 1800-tallet, er uten referanser til noe lignende.

2) Likevel finnes rettspraksis som fastsetter pris for nyplanting av fullvokste, gamle trær. Mange hundre tusen kroner for kjøp og import av treet, pluss sikkerhetsstillelse for at omplantingen blir vellykket. Skogen som KFUM flytter rommer mange hundre gamle trær, eksempelvis furu, ask, eik, osp og bjørk (av KFUM benevnt kratt). Skogplantingsprosjektet til KFUM vil alene koste et betydelig antall millioner kroner, uten visshet for at slike trær slår rot. Hertil kommer kostnader til utallige rettssaker mot naboer som vil ha seg frabedt KFUMs planting av trær på sine eiendommer.

3) KFUMs kreative skogprosjekt vil garantert fylle tomrommet i nevnte rettspraksis. Trær gror aldri inn i himmelen…

Så flytter vi oss til andre deler av KFUMs presentasjoner. Denne gang til KFUMs visning av anlegget sett fra Ekebergveien. Lite som ligner på friareal å se der. Og KFUMs nyplantede skog på nabotomtene i VEST er - sett fra dette ståsted - hugget ned og kjørt bort.

Og så til rosinen i pølsen: Presentasjonen av et 100 meter langt, 15 000 m2 næringsbygg, i betong, sett fra VEST. Dette er presentasjonen som KFUM glemte å lage.

Velvillige frittstående arkitekter har hjulpet KFUM med å komplettere denne delen av presentasjonen. Den vises her, "innpasset i naturen", i vedlagte bilder med og uten innfelt 100 meter langt næringsbygg. KFUM kunne trenge rådgivning fra arkitekter, bruker de noen? Har KFUM hørt om etikk?

Les flere saker og debattinnlegg om Ekebergsletta her

Så enda mer skog (kratt):

Skogen vest for KFUM-hallen søkes fjernet til fordel for 40 bilparkeringsplasser. I presentasjonen har KFUM tegnet inn bare et 20-talls biler og glemt å tegne inn sitt nyreiste garasjeanlegg, som ble fullført der i fjor. Og se! Skogen (krattet), er kommet på plass igjen! Parkeringsregnestykket for antall biler og presentasjonen av området henger over hodet ikke i hop.

Bystyret i Oslo vil utvikle en grønnere by, uten eksos og unødig bilkjøring. Det ryktes sågar at bystyret vil sette opp bommer innenfor Fjellinjen for å tvinge transport over på offentlig kommunikasjon og gjerne sykkel…

En skribent i Aftenposten anførte at Ekebergsletta er i ferd med å utvikles til Oslos største parkeringsplass for biler. Det er åpenbart på tide å trekke i nødbremsen for bystyret i Oslo. Og merk: alle KFUMs krumspring og uryddigheter binder slett ikke KFUM ubrytelig til Sletta. Flott barnearbeid, lek og fotball, på grønt, ekte gress, uten bildekkgranulat, kan videreføres på Sletta – uavhengig av KFUMs nye flotte arena på Søndre Nordstrand.

Ærlig talt. Esten O. Sæther fyller ingen rolle som budbringer eller sendemann for KFUM. KFUM bør nå ta grep og presentere et edruelig og informativt prospekt og stå frem med hva de driver med.

Kan sognets beboere håpe på at KFUMs dype taushet skyldes at de nå sitter i forhandlinger med Søndre Nordstrand? KFUM kan sikre seg en gloriøs fremtid, om de omstiller seg i samsvar med «Det Grønne Skiftet». Og barneidrett og lek kan KFUM videreføre i flott og ekte natur og i friluft på det som fortsatt er igjen av naturperlen Ekebergsletta.

Se gjerne videofilmen: https://www.youtube.com/watch?v=MT5gWxBCEdY