Eldreomsorgen er ikke til salgs

Vi trenger en best mulig, ikke billigst mulig, eldreomsorg, skriver eldrebyråd Tone Tellevik Dahl.

Vi trenger en best mulig, ikke billigst mulig, eldreomsorg, skriver eldrebyråd Tone Tellevik Dahl. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

DebattNylig vedtok Høyre og det borgerlige flertallet i bydelsutvalget i Nordstrand privatisering av alle hjemmetjenester i eldreomsorgen. 

Høyre har nemlig kartlagt produktivitet og timekostnader, og beregnet at bydelen teoretisk kunne spart 20 millioner kroner dersom alle eldre med hjelpebehov i Nordstrand ble tvunget til å velge private leverandører. Dermed mister innbyggerne muligheten til å velge mellom kommunale og private hjemmetjenester, som hjemmesykepleie og praktisk bistand.

Nei til tvangsprivatisering 

Tvangsprivatiseringen er i realiteten et gedigent spareprosjekt, og bygger opp under de aggressive kuttene som Høyre allerede har gjort i eldreomsorgen gjennom sine alternative oslobudsjetter. Her viser partiet tydelig at de er mer opptatt av å gjøre eldreomsorgen billigst mulig i stedet for best mulig både for eldre og for medarbeidere.

Byrådet sier nei

Byrådet har nå stemplet vedtaket fra bydelsutvalget i Nordstrand som ugyldig. Det er like fullt et viktig varsel på hva alternativet til et byråd ledet av Raymond Johansen vil innebære for Oslo. For vedtaket får meg til å spørre: er det egentlig et mål i selv å bruke minst mulig penger på eldreomsorg? Og er det egentlig ønskelig at Oslo kommune skal frasi seg ansvaret for drift og utvikling av grunnleggende velferdstjenester?

På vei mot en ny eldreomsorg

Etter mange år med Høyre-styre, der eldreomsorgen har blitt dominert av stoppeklokker, outsourcing og privatisering, har Arbeiderpartiet og byrådet valgt en ny retning for eldreomsorgen:

•Vi tar gradvis tilbake den folkevalgte kontrollen over eldreomsorgen.

•Vi legger til rette for flere ideelle aktører.

•Vi gir medarbeidere som gjør jobben hver dag mer tid, makt og myndighet.

Det viktigste er likevel at vi løfter Oslo vekk fra en institusjons- og stoppeklokkebasert eldreomsorg og over til en aktiv alderdom, der eldre får være sjef i eget liv. En moderat eiendomsskatt gjør vår eldrereform mulig. 

500 flere medarbeidere i hjemmetjenesten

I løpet av 2019 øker vi med 500 flere medarbeidere i hjemmetjenesten, og vi legger til rette for at flest mulig stillinger kan være hele og faste. Frem mot 2021 bruker vi ti milliarder kroner på å oppgradere sykehjem og på å bygge flere omsorgsboliger i Oslo. Det gjør vi selvfølgelig etter Oslomodellen, som sikrer anstendige arbeidsvilkår og et mer seriøst arbeidsliv i Oslo.

50 000 flere eldre i Oslo

Oslo får 50 000 flere eldre frem mot 2040, like mange som det bor i Nordstrand. Vi trenger en best mulig – ikke en billigst mulig – eldreomsorg. Her ligger også den klare forskjellen mellom Arbeiderpartiet og Høyre i eldrepolitikken. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags