BU-leders halmstrå om ugyldig budsjettvedtak

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL
Sammenlikner epler og poteter

debatt BU-leder på Nordstrand, Arve Edvardsen, kommenterer i NB 15.03. mine tidligere innlegg om det ugyldige BU-vedtaket fra Høyre og samarbeidspartiene på Nordstrand. Edvardsens svar til meg inneholder visse faktafeil og påstander som krever korreksjon.

Edvardsen hevdet bl. a. i et NRK-innslag nylig at man kan spare 20 mill på bydelens eldre ved å droppe kommunale utførere av hjemmetjenester. Dette stemmer ikke, som jeg har påvist i en rekke innlegg i Nordstrands Blad og Bydelsavisen Oslo Syd. De private oppgir ikke tall, og man kjenner heller ikke deres effektivitet. Med ulike oppgaver og ulikt ansvar, både for lovpålagt beredskap og som arbeidsgiver, blir det som å sammenlikne ikke bare epler og pærer, men epler og poteter.

Velger kommunale hjemmetjenester

Dessuten har vi fritt brukervalg av hjemmetjenester i Oslo kommune, og de fleste brukerne på Nordstrand velger kommunal leverandør. Man kan altså ikke kun tilby en privat tjeneste de fleste eldre hjemmeboende på Nordstrand ikke en gang synes å foretrekke.

Ugyldig vedtak i BU

Regelen om fritt brukervalg sier at brukere av hjemmetjenester i Oslo kommune fritt kan velge om de ønsker private utførere eller kommunens egne. Om man ikke foretar et valg, vil tjenesten bli utført av kommunen. Høyre & co vedtok å endre dette. Bydelsdirektøren anket og fikk nylig medhold i byrådet om at vedtaket er ugyldig. Edvardsen aksepterer ikke dette, og påstår i sitt svar til meg at BU-vedtaket heller ikke er i strid med gjeldende bystyrevedtak. Dette har også byrådet tilbakevist i sin innstilling, som tidligere er referert av Nordstrands Blad.

LES OGSÅ: Nordstrand bydelsutvalg vil øke bruken av private tjenester - får nei av byrådet

Stråargumentasjon

I sitt svar til meg hevder Edvardsen at hele BU høsten 2016 stemte for strategisk plan for bydelen, der det forekom et kulepunkt om konkurranse mellom private og kommunale utførere som vi da skulle ha sluttet oss til. I realiteten stemte Nordstrand Ap og MDG mot HELE det borgerlige fellesforslaget til strategisk plan. Vi fremmet vårt eget forslag. Planen fra de borgerlige partiene anså vi som et gruppedokument derfra. Den var verken behandlet i komiteer eller presentert for oss før kvelden forut for BU-møtet der den skulle vedtas. Den protokollerte voteringen i sak 134/16 fra BU-møtet den 3.11.16 viser:

«Votering: Fellesforslaget fra H, FrP, KrF og V ble vedtatt med 10 stemmer (7 H, 1 FrP, 1 KrF, 1 V). APs forslag fikk 5 stemmer (4 A, 1 MDG) og falt.»

At Edvardsen må ty til et slikt halmstrå i en annen sak fra 2016 fortjener betegnelsen stråargumentasjon.

Bydelens økonomi tåler kommunal hjelp til bestemor

Edvardsen begrunner i sitt svar til meg at man må spare på hjemmetjenester for eldre for å unngå å kutte i barnevern, helsetjenester og barnehager. Det stemmer heller ikke. Dette byrådet har bevilget 1,2 mrd mer til bydelene. Vår bydel har rundt 65 mill på bok. Ap og MDG fremmet et økonomisk ansvarlig bydelsbudsjett for 2018 som tok hensyn til alle gruppene Edvardsen nevner. Dette ble nedstemt av det borgerlige flertallet i BU.

LES OGSÅ DISSE DEBATTINNLEGGENE:

Høyre på Nordstrand med ugyldig BU-vedtak om billigst mulig bestemor

Svar til Asbjørg Lyngtveit om bydelsdirektørens anke

Eldreomsorgen er ikke til salgs

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags